Stvaranje ni iz čega (∅)

/ O onome koji se vešto skriva iza vela od 10 na minus 43 / . Čovek, taj ludi svet, ta jadna mrva, obično sebe drži za celinu; A ja sam … Continue reading Stvaranje ni iz čega (∅)