Kabalistički amuleti

Darkenu koho kohenu darko /

.

112

MetatronShadai01Univerzalna građa jevrejskog šiviti amuleta uglavnom je predstavljena na papiru srednje veličine, sastavljena od stihova iz Knjige Psalama (Sefer Teilim, ספר תהילים) što uključuje praktičnu primenu božanskih, anđeoskih i ostalih magičnih pečata (hotamot, חותמות). Tu su uglavnom predstavljene detaljne meditativne tehnike i prakse, a opet simbolično zamaskirane i nečitljive onima koji nisu u njih upućeni. Jedna od najčešće korišćenih formula u tu svrhu svakako jeste taftafja (טפטפיה), gde su pojedinačno slova raspoređena po uglovima trouglova pozicioniranih u formi heksagrama (Davidovog štita (zvezde), Magen david, מגן דוד). Taftafja se ubraja u tzv. snažna imena među Svetim imenima sa kojima se može raditi, što u kombinaciji sa Davidovim štitom daje, verovatno, najpopularniji oblik magijske amajlije zaštitničkog karaktera. U stvari, dva prepletena trougla ovog heksagrama daju i simbol Metatrona, medijatora između nebesa i materijalne ravni, dok ime Taftafja povezujemo sa biblijskom slikom kralja Davida za koga se verovalo da je posedovao baš ovo ime ugravirano na njegovom zlatnom štitu. Otud i upotreba ove forme za univerzalni šiviti amulet.

Još jedno veoma potentno ime koje se u ovu svrhu koristi jeste i Šadaj, odnosno El Šadaj (שדי, אל שדי), jedno od najdrevnijih božanskih imena (u Bibliji se pojavljuje čak 48 puta) i danas se i dalje vodi polemika oko tačnog značenja ovog imena i na šta ono konkretno upućuje. Generalno je prihvaćeno da Šadaj znači – Svemogući, dok neki drugi krugovi upućuju na pretpostavku da ime vuče koren iz reči šadu, drevne akadske reči za planinu.

Iako Svemogućeg držimo za snažnog i moćnog isto tako se zna da su mnoga drevna božanstva Mesopotamije bila povezivana sa simbolikom planinskih vrhova zbog kojih su Sumeri i podizali svoje zigurate (svete planine) prema nebu. Postoje i pretpostavke da reč šadaj vuče koren iz reči šadad (שדד), te bi je tada prevodili kao razarač, pre nego zaštitnik, iako se sama reč u ovakvom obliku isključivo koristi u zaštitničkom kontestu. Slično arapskoj reči šadid (شديد) – jak. Mnogi amuleti sa ugraviranim šadaj upravo započinju rečenicom:

בשם שדי שיצר את
השמים ואת הארץ

Be’Šem Šadaj šicar et ha’šamajim ve’et ha’arec
U Ime Šadaja, koji stvori nebesa i zemlju

.

BirkatKohanimHands3Takođe je u ovu svrhu još u drevna vremena uvedena praksa gestikulacije šakama i prstima koja je bacala dodatno svetlo na primenu i značaj ovog imena, a radi se o poziciji prstiju u obliku hebrejskog slova Šin (ש), korišćenog za vreme svešteničkog blagoslova Koena (birkat koanim, ברכת הכוהנים), odnosno sveštenika. Šin inicijalno slovo Svemogućeg.

Sličan vid zaštite nad domaćinstvom vezuje se i za upotrebu mezuze (מזוזה) prikucane ispred ulaznih vrata svakog jevrejskog doma, pa se tako i za samu mezuzu može deći da predstavlja itekako moćan instrument zaštite. Zohar reč mezuza objašnjava kroz praksu znanu kao zaz mavet (זז מות), odnosno teranje smrti, čija je uloga više nego jasna.

Vrlo su striktna pravila za izradu mezuza, počev od materijala koji se upotrebljuje za njih, pa sve do satnice i samog mesta izrade. S druge strane, praksa postavljanja mezuze poslužila je nejevrejima da Jevreje često optužuju za bavljenje mračnim radnjama, neobjašnjive njihovim paganskim komšijama.

Tako mezuza kao materijalni predmet zaštite daje slikovit uvid u to kako se na mnoge načine može koristiti snaga božanskog Imena שדי, ili, pak, samog hebrejskog slova ש.

Do dana današnjeg zadržala se ova drevna praksa magijske invokacije Imena radi zaštite i sigurnosti na pragu svakog jevrejskog doma, ili bar onih koji drže do starih običaja. Na taj način ime Šadaj izgovara se i priziva svakog trena svakog dana širom naše plave planete i postajući tako prava kabalistička mantra.

Čak to radite i Vi, čitajući ovaj tekst.

Još veća snaga i važnost Imena krije se u razumevanju da se izražavaju kroz pojavnost Metatrona i da je ukupna gematrijska vrednost slova oba imena, Šadaj (שדי) i Metatron (מטטרון) iznosi 314.

Abulafija piše u Haje Ha’Olam Ha’Ba (Život u svetu koji dolazi, חיי העולם הבא):

דרכנו כחו

Darkenu koho
Naš način je Njegova snaga

i

כחנו דרכו

Kohenu darko
Naša snaga je Njegov način

.

Oba ova iskaza, takođe, imaju istu vrednost – 314.

Potom Abulafija nastavlja:

Evo božijeg Imena Šadaj. To je Metatron.

On je princ Imena (sar Ha’Šemot, שר השמות) ko govori autoritetom Imena (rešut Ha’Šem, רשות השם).

.

Razumevanje snage Šadaja jeste u ideji Metatrona, što znači da uvek kada se prizove Ime taj čin automatski i priziva Veliko Božansko prisustvo prisustvo, Šehinu (שכינה).

ODABIR TEMA

Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

1 Comment / Komentar
Najstarije/Oldest
Najnovije/Newest Izglasano/Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
talismani
8 months ago

Jako dobar amulet i za svaku preporuku