Arhetipovi brojeva i slova

/ On živi i bezvremen je, ali svo vreme je sadržano u njemu /

.

Pre čitanja i upuštanja u izučavanje arhetipova slova kroz bazični sistem materijala izložen u knjizi ”Sefer Jecira” (ספר יצירה), dobro bi bilo da se razmotre osnovni elementi koji generalno tvore tekst – slova (otiot, אותיות). Ova reč na hebrejskom (u jednini: ot, אות) ne označava samo slovo hebrejskog alefbeta već i znak, otisak, simbol, te na taj način otkriva svoje zaboravljeno ontološko poreklo.

asuprot našim slovima koja su jednostavni ćirilični elementi (A, Б, В, Г…), otiot su nazivi za slova koji se moraju napisati, a ne označavati početnim slovima.

U stvari, to je bila i praksa za vreme korišćenja stare srpske azbuke, tada su naša slova imala svoja imena, a azbuka bila глагољица:

ААз

ББуки

ВВједје

ГГлагољи

Ali vratimo se ovde hebrejskom jeziku. On ima svoj poseban način i pravila pisanja, ali su kabalisti prihvatili nekoliko drugih koji nisu saobrazni. Dobro se podudaraju sa dvadeset i dve strukture numerike označene pomoću dvadeset i dva znaka:

א Alef – broj 1, je nezamisliv život-smrt, apstraktno načelo svega što jeste i svega što nije. On živi i bezvremen je, ali svo vreme je sadržano u njemu. On je nemerljiv, nerazumljiv, ali sve mere i svekoliko razumevanje imaju svoje korenove u njemu.

ב Bet2, arhetip je svih previvališta, svih sadržitelja: fizička podrška bez koje nema ničega.

ג Gimel 3, je organsko kretanje svakog Bet, oživotvorenog alefom.

ד Dalet 4, je fizičko postojanje, kao odgovor na život svega onoga što je u prirodi, organski aktivno s Gimelom. Kada je struktura neorganska, dalet je vlastiti otpor uništenju. On dela kao vrata koja mogu da se otvore ili zatvore.

ה He – 5, arhetip je univerzalnog života. Kada se pridoda Daletu, dozvoljava mu da se igra igre postojanja, zajedno sa povremenim procesom života-smrti.

ו Vav – 6, izražava agenta plodnosti, ono što začinje. On je direktna posledica spoja He i Daleta.

ז Zajin – 7, zaključak je svakog vitalnog oplođenja: taj broj otvara polje svake mogućnosti.

ח Het – 8, sfera je čuvanja nerazlučene energije ili neizgrađene supstance. On izražava najmanje razvijen stupanj energije, nasuprot njenoj slobodi koja je upotpunjena u Zajinu.

ט Tet – 9, kao simbol prvobitne ženske energije, crpi život iz Het i postepeno ga izgrađuje. To je arhetip ćelije.

Devet sledećih slova, od Jud (י), broja 10, do Cadi (צ), broja 90, opisuju proces devet arhetipova u njihovom činjeničnom postojanju: njihove manifestovane projekcije su uvek sadržatelji od 10, a devet sadržatelja od 100 izražavaju uzvišene arhetipove u njihovim kosmičkim stanjima. Broj 1000 piše se uvećanim Alefom, Elefom. On izražava najvišu, sveprožimajuću, bezvremenu, nezamislivu moć. Izučavanje tih devet brojeva i njihovih sadržatelja od 10 i 100 stoga predstavlja izučavanje samih arhetipova u njihovim raznim sferama emanacije.

Izbor Kaf (כ), broj 20 za 500, Mem (מ), broj 40 za 600 i Nun (נ), broj 50 za 700 u završnoj shemi znači da ti brojevi stiču odgovarajuće vrednosti kada se rastvore u ljudskim bićima. Tako je Adam (אדמ) jednak vrednosti 1+4+40 odnosno nezreo, korišćenjem regularnog slova Mem. Dok je prava, puna vrednost, tek ona s korišćenjem Mem sofit (ם), odnosno završnog slova Mem na kraju reči.

Takva iznosi 1+4+600.

U nastavku sledi razjašnjenje odnosa između arhetipova i njihovih sadržatelja:

א י ק = Alef + Jud + Kof == 1+10+100

Dok je Alef (1) otkucaj ili puls, život-smrt-život-smrt, Jud (10) je njegova projekcija u vremenski kontinuitet. Dakle, Jud (na hebrejskom, jad יד: šaka) je suprotnost Alefu, njegov partner koji igra protiv njega igru bez koje ničeg ne bi bilo. Može se reći da alef živi a ne postoji, dok jod postoji, a živi samo u Alefu. Kof (100) je najteži simbol za razmevanje. On uključuje Alef u svom načelu, ali deluje svojom projekcijom protiv sebe, te je stoga kosmički besmrtan. Najbolje se vidi u Kainu (קין), tom mitskom uništitelju iluzija.

ב כ ר = Bet + Kaf + Reš == 2+20+200

Dok Bet (2), arhetip svih prebivališta ima korene u kosmičkom otporu života, Kaf (20) (na hebr. kaf כף: dlan) spreman je da primi sve što dođe, a Reš (200), kosmičko prebivalište celokupnog postojanja, ima korene u silovitom organskom kretanju svemira.

ג ל ש = Gimel + Lamed + Šin == 3+30+300

Ova tri slova-brojeva izražavaju kretanje u progresivnom uvećanju, od nekontrolisanog funkcionalnog delanja Gimela (3), preko kontrolisanog povezujućeg agenta Lamed (30), sve do univerzalnog Šin (300), koji se smatra duhom ili dahom Boga, u stvari, organskim procesom kosmičkog života.

ד מ ת = Dalet + Mem + Tav == 4+40+400

Fizička otpornost struktura, Daleta (4), nalazi snabdevača u majčinskim vodama, Mem (40) u kojima nastaje sav život. Tav (400) je uzvišenost celog kosmičkog postojanja u potpunom odupiranju životu-smrti. Koren Dalet-Mem (dam דם) je krv na hebrejskom, a koren Mem-Tav (met מת) je smrt. To dvoje zajedno izražavaju potpuni ciklus postojanja.

ה נ ך = He + Nun + Kaf sofit == 5+50+500

Univerzalan život, He (5) kondenzuje se u postojanju kao Nun (50) i kosmički se uzdiže kao Kaf (500) na kraju.

ו ס ם = Vav + Sameh + Mem sofit == 6+60+600

Vav (6) muški je agens plodnosti, Sameh (60) je ženski. Mem kada se nalazi na kraju (600) jeste kosmičko ostvarenje plodnosti, i u inteligentnom ili nematrijalnom delu čoveka i u samom telu.

ז ע ן = Zajin + Ajin + Nun sofit == 7+70+700

Zajin (7) kao otvaranje prema svim mogućim mogućnostima ima svoj izvor i viziju u Ajinu (70), koji je na hebrejskom jeziku reč za oko. On je uzvišen u Nunu (700): taj broj izražava načelo kojim se teži u međuigri energija širom svemira: načelu neodređenosti u kojem se sam život stavlja na kocku. Tu ponovo srećemo Kaina.

ה פ ף = Het + Pe + Pe sofit == 8+80+800

U svakoj sferi emanacije, od najgušće do najrazređenije, ti brojevi označavaju prvobitnu supstancu, neizmernu zalihu nerazlučene, nestruktuirane, energije.

ט צ ץ = Tet + Cadi + Cadi sofit == 9+90+900

Ti ideogrami izražavaju napredovanje koje se uspinje od najjednostavnije i najprimitivnije ćelije (ili ženske strukturalne energije do transfigurisanih simbola ženstvenosti, društvenih i mitskih).

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments