Talit (טלית)

/ … koji nas je posvetio zapovestima nošenja cicita /

.

Talit je molitveni šal koji se nosi za vreme jutarnje molitve, šaharit (שחרית). Napravljen je od tkanina vune ili lana i na sebi sadrži niti plave boje koje se protežu od vrha na dole, dok na ćoškovima sadrži resice, koje se nazivaju cicit (ציצית). One vise sa sva četiri kraja talita. Rese su napravljene od osam vlakana, to jest od četiri dvostruke niti. One su provučene kroz mali otvor na samom uglu i imaju pet čvorića i četiri grupe navoja između čvorova. Zapovest o tzitzitu zadire u neke od najdubljih pojmova judaizma.

Postoje dve vrste talita:

talit gadol (טלית גדול), veliki talit koji se nosi u sinagogi na službama i molitvama

talit katan (טלית קטן) koji se nosi svakodnevno, kao deo odeće

.

.

Zapovest o cicitu zadire u neke od najdubljih pojmova judaizma.

Pre nego što se stavi, treba reći:

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו במצותיו וצונו על מצות ציצת

Baruh ata Adonaj Elohejnu meleh ha’olam ašer kidošejnu be’micvotav ve’civanu al micvot cicit
Blagosloven da si ti Gospode Bože naš Kralju vaseljene Koji si nas posvetio zapovestima
nošenja cicita na odeći, da bi pamtili i ispunjavali sve zapovesti

.

.

Stavlja se u stojećem stavu i potrebno je da se talit zadrži nad glavom i izgovori blagoslov:

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם אשר
קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצת

Baruh ata Adonai Elohejnu meleh ha’olam, ašer kidošejnu be’micvatov ve’civanu le’itatef ba’cicit
Blagosloven da si ti Gospode Bože naš Kralju vaseljene Koji nas je posvetio zapovestima Svojim
i obavezao nas da se zaogrnemo cicitom

.

.

Talit nazivaju i Božijim ogrtačem, obzirom da ispunjavajući zapovesti o cicitu izvršavamo Božiju volju, poštijući Njegove zakone i izvršavajući zapovesti Tore (תורה).

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments