Šemita (שמיטה)

/ Predah prirodi /

.

Naziv je za svaku 7. godinu u ciklusu od 50 godina jevrejskog kalendara, koja je po propisima Tore (תורה) godina odmora za zemlju, poput Šabata (שבת), dana odmora za čoveka. Plodovi polja ne smeju se prodavati, a nije dozvoljeno ni praviti zalihe, sve dok se plodovi nalaze na polju oni su svakome dostupni, ali svako može uzimati samo onoliko koliko mu je potrebno za prehranu. U godini Š’mite, Tora zabranjuje i četiri osnovne vrste poljoprivrednih poslova:

sejanje,

košenje,

obrezivanje drveća i vinograda

i berbu grožđa.

.

Tora takođe nalaže otpisivanje svih dugova, svake sedme godine.

Šest godina zasejavaj zemlju svoju i sabiraj rod njen; A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvog, a šta iza njih ostane neka jedu zveri poljske; tako radi i sa vinogradom svojim i s maslinikom svojim.

(Izlazak 23:10-11)

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments