Rabini u Beogradu

/ Zbirka pojmova iz judaizma (PDF) /

.

Rabin Cadik Danon (1918 – 2005)

Rabin Cadik Danon rođen je 1918. godine u Sarajevu u porodici rabina. Otac Danijel Danon i deda Isak Danon su takođe bili rabini. Rabin Danijel Danon je između svoja četiri sina izabrao Cadika da nastavi porodičnu tradiciju. Rastući sredini koja mu je pružila mogućnost dubokog verskog obrazovanja i duhovnog uzdizanja Cadik Danon završio je teološki seminar u rodnom gradu odakle je 1937. godine otišao na Kosovo i Metohiju gde je više godina obavljao rabinsku službu u Prištini i Kosovskoj Mitrovici. Rat ga je zatekao u Splitu. Mada rabin, priključio se narodnooslobodilačkom pokretu i bio jedan od organizatora ustanka u tom kraju. Posle hapšenja i nekog vremena provedenog u zatvoru bio je prebačen u logor u Italiji odakle je pobegao i priključio se italijanskom pokretu otpora, ratujući u brigadi Garibaldi. Posle rata radio je u Beogradu kao rabin. Zatim 1950. godine odlazi u Izrael.

Nakon povratka iz Izraela 1953. godine radio je u Ministarstvu spoljnih poslova gde je bio na više odgovornih položaja u diplomatskoj službi. Od 1970. godine do svoje smrti, marta 2005. godine, obavljao je funkciju rabina pri Savezu jevrejskih opština Jugoslavije.

Delovanje rabina Cadika Danona u jevrejskoj zajednici naše zemlje, i one doskorašnje i ove potonje, nije bilo samo redovno vršenje verske službe. Rabin Cadik Danon je najveći deo svog rada posvetio obrazovanju i podučavanju naših članova svih uzrasta. Pokrenuo je učenje hebrejskog jerika, pokrenuo je njemu svojstven i diskretan način i učenje o veri, o tradiciji i istoriji. Autor je brojnih tekstova objavljivanih u jevrejskim kalendarima koje je takođe sastavljao više od tri decenije. Ti tekstovi su imali za cilj da malobrojne Jevreje naše zemlje upoznaju sa učenjima i znanjima koja bi, da nije bilo takvog njegovog napora, uglavnom ostala zametena. U teškim godinama raspada bivše domovine brojni izbegli Jevreji iz drugih republika tražili su nadu u njegovim rečima i savetima. Bio je čovek oko koga su se rojila pitanja, čovek od koga su traženi odgovori. Onaj kome se verovalo. Posedovao je izuzetnu snagu duha, oplemenjenu neobičnom smirenošću i vedrinom, kojom je krepio sve koji bi mu pristupili.

Ako je celi život učenje onda se svet može podeliti na one koji podučavaju i one koji uče. Ako je smisao učenja put ka dobroti, onda postoje oni koji su u središtu dobroga i oni koji ka tom središtu koračaju. Život rabina Cadika Danona bio je stalno podučavanje drugih, stalno podučavanje dobrome. Cadikova knjiga ”Zbirka pojmova iz judaizma” predstavlja upravo plod njegovih napora usmerenih ka obrazovanju posleratnih generacija. To je bio prvi korak i stepcnica na putu saznavanja osnovnih pojmova o jevrejskim praznicima, Bibliji, životnom ciklusu, simbolima i drugim temama, a koje je rabin Danon obradio u svojoj knjizi. Zbirka pojmova iz judaizma odličan priručnik kako za članove naše maloborjne zajednice, tako i za širu čitalačku publiku koja će tako imati prilike da se upozna sa osnovama judaizma.

.

Rabin Josef ben Zeharja Levi (1917 – 1998)

Rodio se 10. 11. 1917. godine u Prištini. Bio je najmlađe dete rabina Zaharija i Rebeke, rođene Alkalaj. Školovao se u Prištini, a obrazovanje je nastavio u Sarajevu, u Jevrejskoj verskoj školi. Pre početka Drugog svetskog rata radio je u Višegradu kao rabin. Posle smrti oca vratio se u Prištinu i radio kao rabin. Posle kapitulacije Italije 1943. godine i dolaska Nemaca odveden je sa svim članovima porodice u logor na Starom Sajmištu odakle su deportovani u logor Bergen Belzen. Posle rata radio je kao dopisnik lista Borba iz Prištine, potom kao novinar u Borbi u Beogradu, zatim kao rabin u JOB. Od 1953. radio je kao komercijalista u Interexportu.

Penzionisan je kao direktor sektora 1980. godine. Pomagao je rabinu Cadiku Danonu i zamenjivao ga je kada je bio odsutan.

Od odlaska u penziju i sve do smrti radio je mnogo aktivnije kao rabin. Ne samo da je učestvovao u verskim obredima već je i mnogo radio na edukaciji mladih članova zajednice.

Umro je 03. 08. 1998. u Beogradu.

 

Spisak rabina u Beogradu

prema dostupnim istorijskim dokumentima

.

XVI vek

Od 1540. do 1570. godine:

*rabin Avram Benjamin

*haham Josef ben Jichak

haham Josef behor Šelomo

haham Josef behor Daniel

haham Josef ben Jakov

haham Moše ben Nahman

Do 1580. godine: rabin Avram Gaskon

.

XVII vek

Do 1617. godine: rabin Meir Anđel

Do 1642. godine: rabin Juda Lerma

Do 1668. godine: rabin Simha Koen

Do 1689. godine: rabin Josef Almosnino

Rabini i učitelji u *ješivi Lerme, Koena i Almosnina:

haham Ašer Konforti

haham Rafael Parnaspal

haham Josef Aseo

haham Aron Eškenazi

haham Moše Koen

.

XVIII vek

Do 1725. godine: rabin Moreno

Do 1740. godine: rabin Levi Jerušalmi

Do 1754. godine: rabin Natan Gincburg

Do 1781. godine: rabin Šelomo Šalem

Do 1760. godine: rabin David Hajim Pardo

Do 1788. godine: rabin Šelomo Monejan

Do 1791. godine: rabin Jisahar Abulafija

Do  1791. godine: rabin Azriel Jehiel Magriso

.

XIX vek

Do 1812. godine: rabin Rafael Jehiel Magriso

Do 1817. godine: rabin Hajim David Pinto

Do 1830. godine: rabin Avram Jichak Pardo

Do 1850. godine: rabin Josef Jichak Finci

Do 1865. godine: rabin Rafael Josef Sason

Do 1872. godine: haham Jakov Šalom Kalderon

Do 1877. godine: haham Avram Jichak Elija

Do 1880. godine: haham Josef Aron Amodaj

Do 1891. godine: haham Jakov Jichak Adanja

Do 1896. godine: haham Jakov Rozendorn

Do 1898. godine: haham Avram Jisrael Biđerano

Do 1898. godine: haham David Šabetak Demajo

.

XX vek

Do 1902. godine: haham Moše David Alkalaj

Do 1910. godine: haham Julijus Fuks

Do 1919. godine: haham Jakov Moše Altarac

Do 1920. godine: haham Jonas Goldman

Do 1922. godine: haham Moše Testa

Do 1926. godine: haham Avram Moše Alkalaj

Do 1941. godine: rabin Ignjat-Jichak Koen Šlang

Do 1941. godine: rabin dr Isak Alkalaj, vrhovni rabin Kraljevine Jugoslavije

Od 1945. do 1950. godine: rabin Cadik ben Daniel Danon

Od 1970. do 2005. godine: rabin Cadik ben Daniel Danon

Od 1970. do 1998. godine: rabin Josef ben Zeharja Levi

.

XXI vek

Od 1995. godine do danas: rabin Isak Asiel

Spisak u formi dokumenta

.

* rabin (rav, רב) – predstavlja verski obrazovanu osobu na čelu jevrejske zajednice, učitelja i vrsnog poznavaoca jevrejske ”Biblije” (Tanah, תנ”ך) i ”Talmuda” (תלמוד);

** haham (חכם) – termin unutar judaizma kojim se označava mudra osoba, onaj koji poznaje zakone i pravila vere, a koji ne mora biti formalno verski obrazovan;

*** ješiva (ישיבה) – jevrejska verska obrazovna institucija, mesto gde se školuju budući rabini i svi drugi okrenuti dubljem proučavanju judaizma;

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments