Majski susreti

.

May meetings LIX, gallery Academy 28, Djuro Salaj – Art and culture center. Exibition between May 14 and June 16, 2014. Crucia Circulae, print.

Majski susreti LIX, galerija Akademija 28, Đuro Salaj – Centar za umetnost, kulturu i ugostiteljstvo. Izložba likovnih radova u periodu od 14. maja do 16. juna 2014. Učestvovao sa slikom Crucia Circulae, print.

Bivši Radnički Univerzitet ”Đuro Salaj” jedan je od najvećih i prvi u bivšoj Jugoslaviji. Od samog početka, pored ostalog, posvećivao je ozbiljnu pažnju ne samo kulturno-estetskom obrazovanju nego i razvijanju stvaralačkih sklonosti. Pre 59 godina konstituisana je manifestacija ”Majski susreti” s ciljem da se u čast praznika rada prikažu rezultati likovnih i književnih stvaralaca.

Majske susrete osnovali su Sindikat Jugoslavije i R.U. ”Đuro Salaj”, ali od pre 20-ak godina sami organizujemo ovu manifestaciju i trudimo se da tradiciju koja traje 59 godina održimo dalje…

Subscribe / Pratite diskusiju
Notify / Obaveštavaj me
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments