Prizivanje ‘đavola’ u trouglu šestica

/ Jer praktičnost je đavolja rabota /

.

Definisanje parametara za kreiranje numeričkog trougla u opadajućem nizu vrednosti, sačinjenog od ponavljanja broja 6 po svim osnovama pravouglog trougla. On će po visini i dužini biti u dimenzijama od po šest šestica, s najvećim brojem njih na vrhu (6), a najmanjim na dnu (1).

Oblika sličnog poput slike rasporeda sedenja na tribini iznad:

.

#include <stdio.h>

int main ()

{

int i,j;

for ( i=6; i>=1; i– )

{

for ( j=1; j<=i; j++ )

{

printf (”*”)

}

printf (”\n”);

}

return 0;

}

Debugging Mode


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments