Emanu Šamajim Ve’Arec (עמנו שמים וארץ)

.

Naziv slike: Emanu Šamajim VeArec
(na hebrejskom jeziku: עמנו שמים וארץ)

Prevod na srpski jezik: Naša zemlja i nebesa

Redni broj: 48

Datum nastanka: 01. 10. 2012. (21:13:54), vrhunac inspiracije u 2012. godini.

U kratkim crtama: Ova slika je direktna prethodnica slike Proxima Proclamare i govori o dešavanjima na polju piramida Egipta.


Kao i što prevod naziva slike s hebrejskog kaže, rad se odnosi na prostor odakle je započela istorija naše civilizacije. Naša zemlja i nebesa, Geneza i izlazak iz Egipta koji je to omogućio i direktna je prethodnica naredne slike.

Sliku je važno sagledati u određenim pozicionim aspektima. Dole levo vidimo Sunce, zoru i početak novog dana. Civilizacijsko jutro koje postepeno šalje svoje zrake na drugu stranu, mračnu, koja će biti ispisana svetlošću početka. S desne strane dominira jarka mesečina u trouglu. Mesec ovde simbolizuje da je u tom dugom, starom, periodu svesno bilo jedno s nesvesnim i da je sada ljudski duh spreman i otvoren za razvoj koji čeka. Tako je i Mesec postao ozračen, svetlošću jutarnjeg Sunca koje se probija. Zato se nalazi u aktivnom muškom trouglu, jer od tog momenta Mesec dobija aktivnu ulogu u našem nesvesnom životu.

I zvezde na nebu svojim posebnim poravnanjem ukazuju na velike promene. Na desnoj polovini slike vidimo poravnanje sazvežđa Orion, koji bdi nad poljem piramida.

Centralna i najveća piramida u dolini jasno oslikava zapičinjanje procesa impregnacije Dela, spuštanjem Velikog Trougla na materiju i polaganjem njegovih zlatnih zraka na vrh piramide. Čime taj vrh postaje svevideći tron novog doba, okupan u zlatu. Na vrhu spuštajućeg trougla vidimo i uroboros koje daje na znanje da se radi o večitom procesu oplodnje svesti živih bića, širom svemira. Oblici sa strane, koji podsećaju na spuštene rogove, čini kombinacije dva hebrejska slova Alef (א), svojim Vav (ו) delovima. Vav predstavlja stajaćeg čoveka, ali i tunel između neba i zemlje i time ima jasnu ulogu u formiranju prvog gebrejskog slova Alef, koje čini fuziju elemenata neba i zemlje. Otud i naziv slici zemlja i nebesa. Vav je spojnica.

Ovo sve ukazuje na prvobitno učešće strane sile, koja oblikuje naše postojanje. Spuštanje prvog trougla, prvog svevidećeg oka, čiji uticaj od tada postaje stalan, samo se forme menjaju s vremena na vreme. Usijani zlatni trougao unutar većeg trougla pokazuje silinu o kojoj je reč, silinu usjanog zlatnog trougla pred samim činom prosipanja luči i punjenja okolnih piramida potencijom, koja će akumulirana isikavati kroz naredne eone na Zemlji.

Ujedno na ovaj veliki trougao možemo gledati kao i na paravan naše stvarnosti, iza koga postoji ta nematirijalizovana forma, ta iskonska stvaralačka snaga nama teško razumljiva. Ona koja zahteva strogu formu ne bi li se manifestovala u napem svetu, tu pred nama. Nju vidimo iza rešetki piramide, u njenoj suštini.

.

ODABIR SLIKA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments