Mistika zapada

/ Zapadni hermetizam /

.

Ezoterizam označava sveukupnost ezoteričnih znanja i prakse shvaćenih poput jedinstvene celine, jedinstvene univerzalne Predaje, svuda i uvek istovetne usprkos različitosti obreda, doktrina i sl. što proizlazi iz različitosti mesta, epoha i kultura. Ovu pretpostavku zastupaju okultisti (Papus) i tradicionalisti (Genon). Kad se govori o ezoteričnim doktrinama, o ezoteričnim učenjima i tako dalje, misli se na doktrine i učenja kojima je cilj da čoveka dovedu do unutarnje duhovne i metafizičke spoznaje. Prema ezoteriji, istinska se spoznaja ne postiže isključivo naučno-materijalističkim istraživanjem, nego unutarnjim prosvetljenjem i uvođenjem u tajni nauk.

Ezoteričnim doktrinama i učenjima pripada širok spektar disciplina i sistema mišljenja poput alhemije, antropozofije, misticizma, okultizma, spiritizma, teozofije, kao i drugih hermetičnih tradicija.

.

Hermetism is a religious, philosophical, and esoteric tradition based primarily upon writings attributed to Hermes Trismegistus (“Thrice Great”). These writings have greatly influenced the Western esoteric tradition and were considered to be of great importance during both the Renaissance and the Reformation.

– HEBREJSKE MISTERIJE –

– SIMBOLIZAM –


 

Plava boja

.

.

Masonska kecelja sa simboličkim slikama

.

.

Simbolički lavirint

.

.

Kaba, sveto mesto islama

.

.

Sistrum

.

.

Alhemijski androgin

.

.

Tau krst

.

.

Kvadratura kruga

.

.

Ureus

.

.

Starešina dana

.

.

Univerzum stvoren dualnim principom svetlosti i tame

.

.

Proročište u Delfima

.

.

Oziris - kralj donjeg sveta

.

.

Saiska Izida

.

.

Naslovna strana čuvenog prvog izdanja Istorije sveta, ser Voltera Rolija (Walter Raleigh)

.

.

Teorija muzike elemenata

.

.

Prikaz Atlantiđanskog Misterijskog Hrama

.

.

Silovanje Persefone

.

.

Pan

.

.

Bafomet (Sofia), Jarac iz Mendesa (שופיא)

.

.

Tot, Hermes Trismegistos

.

.

Ključ za Danteovu Božanstvenu komediju

.

.

Sfinga (Hu)

.

.

Elementarni svet

.


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.