Mistika zapada

/ Zapadni hermetizam /

.

Ezoterizam označava sveukupnost ezoteričnih znanja i prakse shvaćenih poput jedinstvene celine, jedinstvene univerzalne Predaje, svuda i uvek istovetne usprkos različitosti obreda, doktrina i sl. što proizlazi iz različitosti mesta, epoha i kultura. Ovu pretpostavku zastupaju okultisti (Papus) i tradicionalisti (Genon). Kad se govori o ezoteričnim doktrinama, o ezoteričnim učenjima i tako dalje, misli se na doktrine i učenja kojima je cilj da čoveka dovedu do unutarnje duhovne i metafizičke spoznaje. Prema ezoteriji, istinska se spoznaja ne postiže isključivo naučno-materijalističkim istraživanjem, nego unutarnjim prosvetljenjem i uvođenjem u tajni nauk.

Ezoteričnim doktrinama i učenjima pripada širok spektar disciplina i sistema mišljenja poput alhemije, antropozofije, misticizma, okultizma, spiritizma, teozofije, kao i drugih hermetičnih tradicija.

.

Hermetism is a religious, philosophical, and esoteric tradition based primarily upon writings attributed to Hermes Trismegistus (“Thrice Great”). These writings have greatly influenced the Western esoteric tradition and were considered to be of great importance during both the Renaissance and the Reformation.

– HEBREJSKE MISTERIJE –

– SIMBOLIZAM –


 

Plava boja


 

Masonska kecelja sa simboličkim slikama


 

Simbolički lavirint


 

Kaba, sveto mesto islama


 

Sistrum


 

Alhemijski androgin


 

Tau krst


.

Kvadratura kruga


 

Ureus


 

Starešina dana


.

Univerzum stvoren dualnim principom svetlosti i tame


.

Proročište u Delfima


.

Oziris - kralj donjeg sveta


 

Saiska Izida


.

Naslovna strana čuvenog prvog izdanja Istorije sveta, ser Voltera Rolija (Walter Raleigh)


.

Teorija muzike elemenata


.

Prikaz Atlantiđanskog Misterijskog Hrama


.

Silovanje Persefone


.

Pan


.

Bafomet (Sofia), Jarac iz Mendesa (שופיא)


 

Tot, Hermes Trismegistos


 

Ključ za Danteovu Božanstvenu komediju


 

Sfinga (Hu)


 

Elementarni svet


.

Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.