Hebrejske misterije

/ Misao, mudrost i razum /

.

Mudrost Kabale proučava se na temelju kabalističkih knjiga, koje opisuju strukturu duhovnih svetova, kao i način na koji svako od nas može stupiti u njih. Kabala govori o tome kako su duhovni svetovi izgrađeni i šta možemo doživeti u njima. Naravno, ovi svetovi nisu fizička mesta, koja zauzimaju prostor i vreme, već duhovna stanja koja svako doživljava. Kako Kabala ne govori o našem svetu, njena bit izmiče ljudskom razumevanju. Nemoguće je u našim okvirima shvatiti nevidljivo, neosetno, ili, pak, ono što nije iskušano u iskustvu.

U svojoj knjizi ”Uvod u mudrost kabale” (Ptiha L’Hohmat Ha’Kabala, פתיח לוחמת הקבלה) ribi Jehuda Ašlag definiše mudrost kabale na sledeći način:

Ova je mudrost, ni manje ni više, no sled izvora (korena), koji se spušta usled uzroka i posledica prema fiksnim, određenim pravilima, spajajući se u jedinstveni, uzvišeni cilj koji se opisuje kao otkrivenje Njegove Božanstvenosti Njegovim stvorenjima na ovome svetu.

.

– MISTIKA ZAPADA –

– SIMBOLIZAM –


.

Ec Hajim


.

Cimcum


.

Podela Sefirotskog drveta


.

Kabalistička šema četiri sveta


.

Tabela sefirotskih korespodencija


.

Sedamsdeset dva imena boga


.

Odežda časti i dike


.

Naprsnik Velikog Sveštenika


.

Frizura sveštenika


.

Hebrejska slova prema Sefer Jeciri


.

Misterija hebrejskog slova Alef (Aleph)


 

Jezekiljeva vizija


 

Tetragramaton


.

Dvorište Tabernakla


.

Davidova zvezda i 22 slova hebrejskog alefbeta


.

Jevrejski lavirint


 

Ahih (Eje)


.

Hebrejska trijada


 

Drvo Života


 

.

8 komentara na temu Hebrejske misterije

Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.