Hebrejske misterije

/ Misao, mudrost i razum /

.

Mudrost kabale (הקבלה) proučava se na temelju jevrejskih knjiga i spisa koji opisuju strukturu duhovnih svetova/stanja, kao i načine na koje se pojedinac može njima baviti, stupiti u njih. Ona govori o tome kako su ti svetovi izgrađeni, na kojim su to principima i zakonitostima utemeljeni i kako se to na nas može odraziti. Naravno, to nisu fizička mesta koja zauzimaju prostor i vreme, već su u okvirima van naših (čulnih) granica razumevanja, te duhovna stanja koja se dostižu kroz rad i posvećenosti misterijama od kojih su načinjena. Kako kabala ne govori o našem svetu, njena bit konstantno izmiče ovozemaljskom razumevanju.

Veliko je pitanje hoćemo li ikada biti u stanju tome da se približimo i shvatimo taj golemi mehanizam i koja je to naša uloga u njemu. Zato moramo da maštamo… i jednom će se slova nasumično složiti u taj jedan pravi raspored koji nam je potreban.

U svojoj knjizi ”Uvod u mudrost kabale” (Ptiha L’Hohmat Ha’Kabala, פתיח לוחמת הקבלה) ribi Jehuda Ašlag definiše mudrost kabale na sledeći način:

Ova je mudrost, ni manje ni više, no sled izvora (korena), koji se spušta usled uzroka i posledica prema fiksnim, određenim pravilima, spajajući se u jedinstveni, uzvišeni cilj koji se opisuje kao otkrivenje Njegove Božanstvenosti Njegovim stvorenjima na ovome svetu.

.

– MISTIKA ZAPADA –

– SIMBOLIZAM –


.

O Kontrakciji i razbijanju Posuda

.

.

Tora de Acilut

.

.

Raza de-Mehemanuta

.

.

Mesija

.

.

Univerzum iz kontrakcije

.

.

Ec Hajim

.

.

Cimcum

.

.

Podela Sefirotskog drveta

.

.

Kabalistička šema četiri sveta

.

.

Tabela sefirotskih korespodencija

.

.

Sedamsdeset dva imena boga

.

.

Odežda časti i dike

.

.

Naprsnik Velikog Sveštenika

.

.

Frizura sveštenika

.

.

Hebrejska slova prema Sefer Jeciri

.

.

Misterija hebrejskog slova Alef (Aleph)

.

.

Jezekiljeva vizija

.

.

Tetragramaton

.

.

Dvorište Tabernakla

.

.

Davidova zvezda i 22 slova hebrejskog alefbeta

.

.

Jevrejski lavirint

.

.

Ahih (Eje)

.

.

Hebrejska trijada

.

.

Drvo Života

.

.

8 komentara na temu Hebrejske misterije

Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.