Simbolizam tradicija - Simboli, Misticizam, Kabala | ArsMagine.com

Simbolizam tradicija

In all chaos there is a cosmos; In all disorder a secret order /

.

saturnSimbol je svaki fenomen kome je društveno, ili kulturalno, pripisano određeno značenje i mehanizam komunikacije i on se po svom značenju strogo razlikuje od pojma prostog znaka. Znak je semiotičan i on je analogija koja ukazuje na shvatanje neke poznate stvari unutar društvene konvencije i opšteprihvaćene norme, dok simbol u sebi sadrži ono najjasnije poimanje, ili najbolju moguću formulaciju, neke relativno nepoznate stvari. Stoga je uvek bremenit značenjima i višestrukim potencijalima, to jest on je živ pa izaziva određeni intelektualni, filozofski, etički i estetički interes. Simbol, dakle, nije nameran opis neka poznate stvari, to jest alegorija, to je ono objašnjenje koje upućuje na neko još nepoznato i nerazumljivo (transcendentno) stanje stvari.

.

To su kompleksne pojave i one nisu ni racionalne ali ni iracionalne prirode, već imaju jednu stranu koja se odaziva razumu, ali i onu drugu koja je razumu gotovo nepristupačna, iz razloga što se simbol sastoji iz različitih psihičkih funkcija, onih racionalnih ali i onih iracionalnih činjenica čisto unutarnjeg i spoljnog opažanja.

To što Univerzum deluje kao vrhunsko delo natprirodnog arhitekte perceptivna je varka, jer je Arhitekta projektovao Haos koji funkcioniše po određenim principima.

.


.