Simbolizam tradicija - Simboli, Misticizam, Kabala | ArsMagine.com

Simbolizam tradicija

In all chaos there is a cosmos; In all disorder a secret order /

.

Simbol je svaki fenomen kome je društveno, ili kulturalno, pripisano određeno značenje i mehanizam komunikacije i on se po svom značenju strogo razlikuje od pojma prostog znaka. Znak je semiotičan i on je analogija koja ukazuje na shvatanje neke poznate stvari unutar društvene konvencije i opšteprihvaćene norme, dok simbol u sebi sadrži ono najjasnije poimanje, ili najbolju moguću formulaciju, neke relativno nepoznate stvari. Stoga je uvek bremenit značenjima i višestrukim potencijalima, to jest on je živ pa izaziva određeni intelektualni, filozofski, etički i estetički interes.

Simbol, dakle, nije nameran opis neka poznate stvari, to jest alegorija, to je ono objašnjenje koje upućuje na neko još nepoznato i nerazumljivo (transcendentno) stanje stvari.

.

To su kompleksne pojave i one nisu ni racionalne ali ni iracionalne prirode, već imaju jednu stranu koja se odaziva razumu, ali i onu drugu koja je razumu gotovo nepristupačna, iz razloga što se simbol sastoji iz različitih psihičkih funkcija, onih racionalnih ali i onih iracionalnih činjenica čisto unutarnjeg i spoljnog opažanja.

Univerzum nije Kosmos (Red), već Haos (Nered), jer vodi konačnom uništenju.

To što Univerzum deluje kao vrhunsko delo natprirodnog arhitekte perceptivna je varka, jer Haos funkcioniše po određenim principima, a ti principi su jedino šta je ‘kosmično’ u Univerzumu. Otud se kosmos nalazi u funkciji svrhe haosa…

.


.