Pesnik nad Pesnicima

Pesnik nad Pesnicima

מ ש ו ר ר   ש ל   מ ש ו ר ר י ם /

.

Dugo su kralja mučila velika i teška pitanja. Pitanja o postanku, sudbini i kraju sveta. Pitanja o Tvorcu. O onom Prvom. Tako mu jednom prilikom na dvoru rekoše da postoji neki stari rabin, mudar čovek, čovek koji zna odgovor na Pitanje i koji će vladaru olakšati muke svojim znanjem. Tako odluči kralj i naredi da nađu tog rabina i dovedu ga pred njega. I ne prođe puno vremena te uvedoše učenjaka u odaje vladara, a kralj ga ubrzo udostoji i svog prisustva i pred svim svojim zvaničnicima, i dvorskim slugama, direktno upita starca:

Kako možeš biti siguran u postojanje Tvorca? Jedinog.

.

Rabin, s punim poštovanjem, zamoli kralja da na kratko napusti prostoriju ukoliko želi da čuje njegov odgovor na postavljeno pitanje. Kralj pristade i sa svojom skupinom napusti odaje, ostavivši čoveka samog.

Na stolu u prostoriji u kojoj rabin bejaše nalazilo se nešto mastila, kao i par listova neiskorišćenog papira. Za to kratko vreme, dok beše sam, sede i sastavi pesmu. Pesmu izuzetne lepote i snage. Nekoliko minuta potom kralj otvori vrata odaje i ponovo uđe. Odmah primeti na stolu papir na kome beše još sveže utisnutog mastila, te uze komad hartije i pročita rabinovu pesmu. I veoma mu se dopade. Stade hvaliti mudrog čoveka za umeće koje ovaj pokaza za tako kratko vreme samovanja, ali starac samouvereno odgovori da ništa od toga on nije napisao te da ne zaslužuje pohvale koje dobija, već da je samo uzeo bocu mastila sa stola i prosu ga po papiru, a slova se sama od sebe uobličiše i, gle, u reči rasporediše. Načinivši tu predivnu pesmu.

Vladar, čuvši to, poče da ismeva rabina. Kralj odbi takav odgovor, tvrdeći da je nemoguće da tek tako proliveno mastilo samo od sebe formira slova, da se slova udruže u reči, a da reči načine čitave rečenice i to još u formi prekrasne pesme.

Ali rabin na to odgovori:

Tu je odgovor koji tražiš.

Kao što je nezamislivo da prelepo delo bude načinjeno nasumičnim prolivanjem mastila bez kontrole i bez učešća staložene ruke pesnika, tako ni svet, a ni čitav univerzum koji je beskrajno kompleksniji od jedne pesme, ne može biti stvoren sam od sebe, bez ruke Vrhovnog Pesnika!

Dužnosti srca” (Hovot Ha’Levavot, חובות הלבבות)

.

ODABIR TEMA

2 komentara na temu Pesnik nad Pesnicima

  • Slavica Otović piše:
    03/05/2014 at 09:37

    Izdvojila sam ovu stranu “Pesnik nad pesnicima”, ali za sve što si ovde napisao ili postavio, mogu da kažem samo: sjajno!

    Odgovorite na komentar

Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.