Mizmor L'David (מזמור לדוד)

Mizmor L’David (מזמור לדוד)

.

Mizmor L’David (29. Psalm), ili Hvalospev Davidov, pripada Psalmima (Teilim, תהילים), a predstavlja jednu od knjiga jevrejskog Tanaha (תנ”ך), Biblije, odnosno onoga što hrišćani nazivaju Starim zavetom. Psalmi su molitve u stihovima (njih 150), a većina njih se pripisuju kralju Davidu koje je on ispevao tužan ili srećan. Po običaju ovaj Psalm peva se na Šabat (שבת), odmah nakon izvođenja Jedid Nefeš (ידיד נפש), takođe se peva i tokom jutarnje molitve (šahrit, שחרית) kada se Tora vraća u aron a’kodeš (ארון הקודש). Neke tradicije održavaju i običaj Mizmor L’Davida i na praznike Sukot i Šavuot, dva od tri hodočasna praznika.

.

קוֹל יהוה על המים
אל הכבוֹד הרעים יהוה
על מים רבים

Kol Adonaj al-hamajim el-hakavod
hir’ijm Adonaj al-majim rabijm

הבוּ ליהוה כבוֹד
שמוֹ השתחווּ ליהוה
בהדרת קדשׁ

Avu l’Adonaj k’vod šemo hiš’tahavu
l’Adonaj b’had’rat kodeš

 מזמוֹר לדוד הבוּ ליהוה
בני אלים הבוּ
ליהוה כבוֹד ועז

Mizmor l’David avu l’Adonaj b’nej
elim avu l’Adonaj kavod vaoz

וירקידם כמוֹ עגל
לבנוֹן ושרין כמוֹ
בן ראמים

Vajar’kijdem k’mo-egel l’vanon
v’sir’jon k’mo ven-r’emijm

קוֹל יהוה שבר
ארזים וישבר יהוה
את ארזי הלבנוֹן

Kol Adonaj šover arazijm vaj’šaber
Adonaj et-ar’zej hal’vanon

קוֹל יהוה
בכח קוֹל
יהוה בהדר

Kol-Adonaj bakoah
kol Adonaj beadar

.

קוֹל יהוה יחוֹלל אילוֹת
ויחשף יערוֹת וּבהיכלוֹ
כלוֹ אמר כבוֹד

Kol Adonaj j’holel ajalot vaJehesof
j’arot uv’hejkalo kulo omer kavod

קוֹל יהוה יחיל
מדבר יחיל יהוה
מדבּר קדשׁ

Kol Adonaj jahijl mid’bar jahijl
Adonaj mid’bar kadeš

קוֹל יהוה
חצב להבוֹת
אשׁ

Kol-Adonaj hocev
lahavot eš

יהוה עז לעמו יתן יהוה
יברך את עמו בשלוֹם

Adonaj oz l’amo jiten Adonaj
j’vareh’ et-amo bašalom

יהוה למבול ישב וישב
יהוה מלך לעולם

Adonaj lamabul jašav vaješev
Adonaj meleh’ l’olam

.

Prevod:

Hvalospev Davidov. Dajte Gospodu, o, sinovi Božiji, dajte Večnome slavu i moć. Dajte Gospodu slavu Imena Njegovog, prostrite se Gospodu u krasoti Svetinje Njegove. Ori se jeka Gospodnja nad vodama, Bog slave zagrmeo je, Gospod je nad vodama silnim. Glas je Gospodnji sila, glas je Gospodnji sjaj.

Glas Gospodnji kedrove lomi, razlomio je Gospod kedrove libanske. Kao tele poskakuje od Njega Liban, i Sirjon kao bivo mlad. Glas Gospodnji seče plamen ognjeni. Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kadeš. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma odelo skida, a u Svetinji Njegovoj sve kliče: Slava!

Gospod je sedeo na prestolu Svom već nad potopom, i sedeće Večni na prestolu Svom kao Kralj doveka. Gospod će dati snagu narodu Svom, Gospod će blagosloviti narod Svoj mirom.

Prevod molitve preuzet je iz Sidura, jevrejskog molitvenika JO Beograd.

.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.