Hineni (הנני) | Bog, Pred tobom sam, Izrael - ArsMagine.com

Hineni (הנני)

Pred tobom, osiromašen u delima i zaslugama /

.

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה
את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני

Ve’jehej aher ha’dvarim ha’ele ve’Elohim nise et Abraham ve’jomer alajv Abraham ve’jomer hineni
Posle toga htede Bog okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: Evo me

.

Staro-hebrejska, biblijska, reč hineni (הנני) može biti prevedena poput – evo meovde sam i označava poseban vid prisutnosti karakterističan za obrede Velikih praznika, odnosno čuvene Dane strahopoštovanja (Jamim noraim, ימים נוראים) i introspekcije. Sâma reč najčešće se može naći u delovima biblijskog teksta (Jevrejske Biblije, Tanah-a, תנ”ך) gde se Bog direktno nekome obraća, poput dela gde On, kroz komunikaciju sa Abrahamom (אברהם) u Knjizi Postanja 22:1 (Berešit, בראשית), traži da žrtvuje svog sina Isaka (Jichak, יצחק), na šta Abraham odgovara potvrdno rečju – hineni. Čuvši to Bog ga tada sprečava u činu za koji je ovaj bio spreman… Takođe i u odnosu sa Mojsijem (Moše, משה), dok on stoji pred plamtećim žbunom (saneh, סנה), kada biva prozvan po imenu svom. On tada isto odgovara – hineni.

Samim tim ova specifična forma komunikacije je i svojevrsna potvrde prisutnosti i javlja se i tokom posebne molitve za vreme najvažnijih jevrejskih, malopre pomenutih, Jom Kipura (יום הכיפורים) i Nove/Glave godine (Roš Ha’Šana, ראש השנה) i zove se takođe hineni.

Poput delova koji se javljaju u Selihot (Oprostima, סליחות).

Običaj je da u sinagogi kantor u svom pevanju započne taj svojevrsni dijalog, jedan-na-jedan sa Bogom, tražeći da bude dobro prihvaćen uprkos mnogim nedostacima koje kao čovek poseduje… Kroz šarenoliku istoriju jevrejskog naroda i brojnih nedaća koje su zadesile, takav pristup postao jedno od glavnih obeležja jevrejske vere, u kojoj svaki pojedinac uspostavlja svoj lični kanal komunikacije sa Bogom, što vidi kao svoje nesumnjivo pravo. Otud nije retko to što su oni koji su preživeli strahote Holokausta (Šoa, השואה), i koji su postali gnevni na Boga, nastavili da dolaze u svoje sinagoge ali bi po otpočinjanju službe oni započinjali svoj svojevrsni bunt, oličen u raspravi koju bi imali sa Bogom, narušavajući namerno mir za vreme službe.

Zato kantor pevanje započinje sa:

הנני העני ממעש
Hineni he’ani mima’as
Evo me pred tobom, osiromašen u delima i zaslugama

.

Judaizam uči da je svako od nas pojedinačno odgovoran za svoju molitvu, te nema posredovanja kao u drugim religijama po ovom veoma važnom pitanju. Kantor se ne moli za nas, već to čini zajedno sa nama. Hijerarhija je horizontalna, ne vertikalna. Svi su okrenuti u istom pravcu i svako je odgovoran kako izgovara svaku reč u tekstu.

ODABIR TEMA


Priložite Vaše mišljenje na ovu temu:

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.