Birkat Ahama (ברכת החמה)

.

Ili Jevrejski pozdrav Suncu predstavlja retki običaj blagoslova Suncu (šemeš, hama, השמש, החמה) i izgovara se tek jednom u 28 godina. Govori se Njemu (Hašemu, להשם) u zahvalnost za stvaranje Sunca. Poslednji put Birkat Ahama je upriličen 8. aprila 2009. godine (14. Nisan (ניסן) 5769. godine Jevrejskog kalendara), a dok će naredno obeležavanje uslediti tek 8. aprila 2037. godine. Obično je taj dan oko praznika Pesah (פסח), ili na sam praznik. Birkat Ahama izgovara se u zoru, pri prvom prizoru jutarnjeg Sunca, kada je ono celo iznad horizonta i običaj je da se taj ritual grupno izvede. Prema Jevrejskoj tradiciji, ali i kalendaru, tada Sunce navršava svoj ciklus kretanja i vraća se na poziciju početka, odakle se veruje da je prvo Stvaranje i započelo. ponavlja se prva zora. Po judaizmu Sunce na taj način opstaje u svom dvadesetosmogodišnjem ciklusu koji se naziva mahzor gadol (מחזור גדול), odnosno veliki ciklus. S obzirom da se dužina solarne godine procenjuje okvirno na 365,25 dana ovaj birkat (ברכת), odnosno blagoslov, izgovara se na svakih 10.227 (28 x 365,25) dana.

Glasi:

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית
Baruh ata adonaj, Elohejnu meleh ha’olam, ose maase berešit
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, kralju vaseljene, koji činiš delo Stvaranja

.

Srž ovog rituala potiče, kao i njegovo kasnije uvođenje u praksu među Jevrejima širom sveta, iz dela teksta koji se nalazi u Vavilonskom Talmudu (Talmud Bavli, תלמוד בבלי):

Our rabbis taught: One who sees the sun at its turning point… recites the blessing of the maker of works of creation.

(תנו רבנן הרואה חמה בתקופתה… אומר ברוך עושה מעשה בראשית)

.

Po Jevrejskoj tradiciji Sunce je nastalo tokom 4. dana Stvaranja (jom revi’i, יום רביעי), a s obzirom da Jevrejski zakon (alaha, הלכה) novi dan računa po zalaska sunca, halahički taj četvrti započinje utorkom uveče, odnosno zalaskom Sunca. Prema tome, dvadesetosmogodišnji ciklus počinje i završava se u tački u vremenu kada je Sunce i nastalo, te se na ovaj način obeležava njegov povratak na nultu tačku nakon 28 godina.

  • sreda, 7. april 1897. (5. Nisan 5657.)
  • sreda, 8 april 1925. (14. Nisan 5685.)
  • sreda, 8 april 1953. (23. Nisan 5713.)
  • sreda, 8 april 1981. (4. Nisan 5741.)

  • sreda, 8. april 2037. (23. Nisan 5797.)
  • sreda, 8. april 2065. (2. Nisan 5825.)
  • sreda, 8. april 2093. (12. Nisan 5853.)
  • sreda, 9. april 2121. (21. Nisan 5881.)

.

Ovde možete više čitati o simbolici, odnosno alegoriji, Jevrejskog računanja vremena i mistike 7 dana stvaranja kroz prizmu kabale i misticizma, kao dubljeg tumačenja Biblijskih tekstova i drugih knjiga.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.