Birkat Ha’Hama (ברכת החמה)

/ Birkat Ha’Chamah, Chabad Custom (PDF) /

.

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית

Baruh ata Adonaj, elohejnu meleh ha’olam, ose maase berešit
Blagosloven da si ti gospode Bože naš, kralju vaseljene, koji činiš delo Stvaranja

.

Birkat ha’hama, ili još Jevrejski pozdrav Suncu, predstavlja redak običaj blagoslova Sunca (šemeš ha’hama, השמש החמה) i izgovara se tek jednom na svakih 28 godina i obično taj dan pada u vreme praznika Pesah (פסח), ili na sam praznik. Ovim birkat obraćamo se Njemu (Ha’Šemu, להשם) u zahvalnost za stvaranje Sunca (šemeš, שמש). Poslednji put ovaj blagoslov bio je upriličen 8. aprila 2009. godine (5769. godine), dok će naredno obeležavanje uslediti tek 8. aprila 2037. Birkat Ha’Hama izgovara se u zoru, pri prvom prizoru jutarnjeg Sunca, kada ono celo nastupi iznad horizonta, u prvom punom  sjaju (hama b’tkufata, חמה בתקופתה).

Takođe običaj nalaže da se ovaj čin grupno izvede:

ברב עם הדרת המלך

B’rov am hadrat ha’meleh
Glorifikacija Kralja je u zajedništvu naroda

.

Prema Jevrejskoj tradiciji, ali i kalendaru, tada Sunce navršava svoj veliki ciklus kretanja i vraća se na poziciju početka, odakle se veruje da je prvo Stvaranje i započelo. Time se ponavlja prva zora. Prema shvatanju judaizma Sunce na taj način opstaje u svom dvadesetosmogodišnjem ciklusu koji se shodno naziva velikim ciklusom (mahzor gadol, מחזור גדול). A s obzirom da se dužina solarne godine naučno procenjuje na 365,25 dana ovaj birkat (ברכת), odnosno blagoslov se tako, da budemo precizni, izgovara se na svakih 10.227 dana (28 x 365,25).

Ideja o ovoj micvi potiče, kao i njeno kasnije uvođenje u praksu među Jevrejima širom sveta, iz dela teksta koji se nalazi u Vavilonskom Talmudu (Talmud Bavli, תלמוד בבלי):

תנו רבנן הרואה חמה בתקופתה
אומר ברוך עושה מעשה בראשית

Tanu rabanan ha’roe hama b’tekufata… omer baruh ose mase berešit
Our rabbis taught that one who sees the sun at its turning point…
Recites the blessing of the maker of works of creation

.

Po Jevrejskoj tradiciji Sunce je nastalo tokom 4. dana Stvaranja (jom revii, יום רביעי), a s obzirom da Jevrejski zakon (halaha, הלכה) novi dan računa po zalaska sunca, halahički taj četvrti započinje utorkom uveče, odnosno činom zalaskom Sunca. Prema tome, dvadesetosmogodišnji ciklus počinje i završava se u tački u vremenu kada je Sunce i nastalo, te se na ovaj način obeležava njegov povratak na nultu tačku nakon navršenih punih 28 godina.

Pregled prethodnih i budućih obeležavanja birkat ha’hama:

  • sreda, 7. april 1897. (5. Nisan 5657.)
  • sreda, 8 april 1925. (14. Nisan 5685.)
  • sreda, 8 april 1953. (23. Nisan 5713.)
  • sreda, 8 april 1981. (4. Nisan 5741.)

  • sreda, 8. april 2037. (23. Nisan 5797.)
  • sreda, 8. april 2065. (2. Nisan 5825.)
  • sreda, 8. april 2093. (12. Nisan 5853.)
  • sreda, 9. april 2121. (21. Nisan 5881.)

.

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.