Jevrejske priče i pesme

ב ר ו ך   א ת ה   ה ‘   א ל ה י נ ו   מ ל ך   ה ע ו ל ם /

.

Ovde dajem uvid u tekstove, pesme i druge materijale koji predstavljaju samu srž  jevrejske duhovne prakse i tradicije i koji svojom (mantričkom) snagom i lucidnošću uspevaju da inspirišu na kreativan intelektualni rad. Radi se  o tekstovima religioznog i mističnih karaktera, o pričama velikih pisaca, ali i onih manje znanih, koje istorija nije adekvatno prepoznala i zapamtila u liku, ali svakako jeste u bezvremenom delu. Samim tim njihova snaga je često tumačena i rado prisvajana van originalnog jevrejskog konteksta, time utičući i na uspostavljanja različitih duhovnih struja zapada. Najveći deo pripada materijalima koji danas čine sastavni deo svakog sidura (סדור), širom svih zajednica sveta.

Kada je reč o racionalnosti teoloških objašnjenja treba imati na umu da se ona pre svega odnose na granična pitanja o kojima nauka ne može mnogo da nam kaže. Verske interpretacije se, na primer, mogu primeniti na probleme kao što su nastanak kosmosa ili poreklo fizičkih zakona, gde empirijska potvrda nije moguća. Činjenica da nauka nije u stanju da objasni svoje aksiome otvara prostor za teološku analizu u kojoj konzistentnost predstavlja ključni kriterijum za racionalnost.

P R I S T U P.

.

(1) Sinagogalne pesme koje se, pre svega, odnosi se na materijale koji se koriste za vreme dočeka Šabata (Kabalat Šabat, קבלת שבת), po zvaničnom redosledu izvođenja; (2) Dela kojima se obeležavaju ostali važni dani u jevrejskom životu; (3) Ostale svetkovine; (4) Stvaralaštvo čije izvođenje nije usko vezano za verske običaje i praksu; (5) Muzička dela koja su obeležila mnoge periode jevrejskog života i kulture; (6) Moderni umetnički pristup.קידוש‎‎

.