Jevrejske priče i pesme

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם /

.

Uvid u tekstove, pesme i druge materijale koji predstavljaju samu srž  jevrejske duhovne prakse i tradicije i koji svojom (mantričkom) snagom i lucidnošću uspevaju da inspirišu na kreativan intelektualni rad. Radi se  o tekstovima religioznog i mističnih karaktera, o pričama velikih pisaca, ali i onih manje znanih, koje istorija nije adekvatno prepoznala i zapamtila u liku, ali svakako jeste u bezvremenom delu koje je za njima ostalo da živi u večnosti. Samim tim njihova snaga je često tumačena i rado prisvajana van originalnog jevrejskog konteksta, time utičući i na uspostavljanja različitih duhovnih struja zapada. Najveći deo pripada materijalima koji danas čine sastavni deo svakog sidura (סדור), širom svih zajednica sveta.

Thou wast the same before the world was created; Thou hast been the same since the world hath been created; Thou art the same in this world and thou wilt be the same in the world to come
אתה הוא עד שלא נברא העולם; אתה הוא משנברא העולם; אתה הוא בעולם הזה; ואתה הוא לעולם הבא

Kada je reč o racionalnosti teoloških objašnjenja treba imati na umu da se ona pre svega odnose na granična pitanja o kojima nauka ne može mnogo da nam kaže. Verske interpretacije se, na primer, mogu primeniti na probleme kao što su nastanak kosmosa ili poreklo fizičkih zakona, gde empirijska potvrda nije moguća. Činjenica da nauka nije u stanju da objasni svoje aksiome otvara prostor za teološku analizu u kojoj konzistentnost predstavlja ključni kriterijum za racionalnost.

P R I S T U P.

Objašnjenje kategorija pri raspodeli tekstova (u tabovima iznad):

(1) Sinagogalne pesme koje se, pre svega, odnosi se na materijale koji se koriste za vreme dočeka Šabata (Kabalat Šabat, קבלת שבת), po zvaničnom redosledu izvođenja;

(2) Dela kojima se obeležavaju ostali važni dani u jevrejskom verskom životu;

(3) Druge pesme liturgijskog karaktera;

(4) Stvaralaštvo čije izvođenje nije usko vezano za verske običaje i praksu;

(5) Moderni pristup jevrejskoj umetnostiumetnički pristup;

(6) Tekstovi i drugi pisani materijali zvanično i javno objavljivani.

.קידוש‎‎

.