Fotografija kao subjektivni objektiv

.

Pregled galerija mog amaterskog fotografskog opusa i želje da se na neki način posvetim fotografiji, koju izuzetno poštujem i kojoj se divim. Ovde pažnja nije na kvalitetu objektiva, već na pokušaju da se ovekoveči trenutak. Hoću da njime označim određena mesta, određeno vreme i situacije koje bih teško umeo rečima valjano da formulišem i prenesem. Boje i oblici iz moje okoline i ono s čime se susrećem.

.

.

.

Izrael 2014. (Tel Aviv, Jerusalim, Netanija, Micpe Ramon, Sderot)

Posvećeno mojoj V. S.


ארץ ישראל; מדינת ישראל; עם ישראל חי

.