Objavljivani tekstovi

Who is the Master who makes the grass green? /

.

Sve moje prenošene i javno objavljivane tekstove i članke ovde možete pročitati u celosti (hronolški), kao i u najsvežijim verzijama, jer pisana reč je živi stvor i zahtevaju konstantnu reviziju i usklađivanje s najnovijim saznanjima. Ujedno, preko dodatnih linkova svaki članak može biti praćen ka objavama na drugim sajtovima, portalima i štampanim izdanjima. Po sadržini, ovi tekstovi, pre svega, predstavljaju moj trud i pokušaj da određene teme obradim na način koji po svojoj studioznosti nije previše zastupljen, niti karakterističan, za brojne medije i verovatno širu publiku, a koji  po temama ipak nisu previše orjentisani ka mističnoj tematici (poput onih u Kraćim misaonim zapisima). Diskutujem o filozofiji upletenoj u moderno ruho fizike i matematike koja na taj način, suočavanjem tih obeju krajnosti, dobija potpunije razjašnjenje onoga čime se bavi i šta želi da dosegne i odgonetne – odnosno, da razjasni i rasvetli osnovne nedoumice ljudskog bića i duha, duše i psihe. Teme kojima je ljudski rod oduvek poklanjao puno mentalnog prostora, ezoterno i egzoterno.

Ajnštajn je pokazao da će različiti posmatrači uvek beležiti različite vremenske i prostorne koordinate za isti događaj. Predmet koji je za nas statičan posmatraču u pokret neće tako izgledati, te tako može se pozdano tvrditi da način na koji vidimo određeni fenomen zavisi u velikoj meri od referentnog sistema iz kojeg ga posmatramo. Treba, takođe, dodati da u teoriji relativnosti postoji i jedan apsolutni sistem referencije u kojem se svi događaji dešavaju istovremeno. Kada bi ljudi mogli da sagledaju svet iz te perspektive, sve razlike u opisima događaja postale bi potpuno nebitne. Takav sistem nažalost (ili na sreću) nije dostupan materijalnim bićima.

Proces razmišljanja je fundamentalno neodređen, pa je i proces odlučivanja nalik na kolaps talasne funkcije, odnosno prelazak iz stanja superpozicije u neko konkretno stanje.

P R I S T U P

Objavljivani tekstovi autorsko su delo i ne smeju biti kopirani bez saglasnosti

Pregled online časopisa, štampanih izdanja, udruženja i drugih organizacija koje su prenosile, ili u nastavcima objavljuju moje tekstove i koje su me ugostile povodom održavanja predavanja na određene teme, a koje bih ranije obradio među pisanim materijalima ovde predstavljenim.

Svaki preneseni tekst označen je odgovarajućom skraćenicom:

(P) – Magazin za umetnost i kulturu P.U.L.S.E

(SZ) – Književni časopis za filozofiju i kulturu Sizif

(JT) – Mala enciklopedija znanja Jevrejske teme

(FS) – Online magazin popularne kulture Frenzy Spark

(IN) – Izraelsko-srpski info portal Israel News

(DR) – Portal zapadnog hermetizma Duhovni razvoj

(K) – Online časopis o umetnosti i kulturi KULT

.

.


Proces istraživanja u nauci ne može se svesti isključivo na formalno razmišljanje i eksperimentalne dokaze, jer se određeni aspekti stvarnosti mogu sagledati samo intuitivno. Koncepte koje tada koristimo često su potpuno nepovezani s našim svakodnevnim iskustvom, pa ovaj proces nazivamo retrodukcijom koja se zasniva, pre svega, na ljudskoj mašti i zahteva mentalni skok u nepoznato koji se ne razlikuje previše od nekih teoloških ekstrapolacija.

Značaj retrodukcije najjasnije se može videti na primeru kosmologije, gde su mogućnosti za empirijska istraživanja krajnje ograničena.


Robert Anton Wilson

.