Objavljivani tekstovi

Who is the Master who makes the grass green? /

.

Sve moje prenošene i javno objavljivane tekstove i članke ovde možete pročitati u celosti (hronolški raspoređene), kao i u najsvežijim verzijama, jer pisana reč je živi stvor i zahteva konstantnu reviziju i usklađivanje s najnovijim tokovima znanja. Ujedno, preko dodatnih linkova svaki članak može biti praćen ka objavama na drugim sajtovima, portalima ili štampanim izdanjima. Po sadržini ovi tekstovi, pre svega, predstavljaju moj trud i pokušaj da određene teme obradim na način koji po svojoj studioznosti i pristupu nije previše zastupljen, niti karakterističan, za brojne medije i verovatno širu publiku, a koji  po temama ipak nisu previše orjentisani ka mističnoj tematici (poput onih u Kraćim misaonim zapisima). Ovde diskutujem o filozofiji upletenoj u moderno ruho fizike i matematike koja na taj način, suočavanjem tih obeju krajnosti, dobija potpunije razjašnjenje onoga čime se bavi i šta želi da dosegne i odgonetne – odnosno, da razjasni i rasvetli osnovne nedoumice ljudskog bića i duha, duše i psihe.

Teme kojima je ljudski rod oduvek poklanjao puno mentalnog prostora, što egzoterno ali i ezoterno…

Ajnštajn je demonstrirao da će različiti posmatrači uvek beležiti različite vremenske i prostorne koordinate za isti događaj. Predmet koji je za nas statičan posmatraču u pokret neće tako izgledati, te tako može se pozdano tvrditi da način na koji vidimo određeni fenomen zavisi u velikoj meri od referentnog sistema iz kojeg ga posmatramo. Treba, takođe, dodati da u teoriji relativnosti postoji i jedan apsolutni sistem referencije u kojem se svi događaji dešavaju istovremeno.

Kada bi ljudi mogli da sagledaju svet iz te perspektive, sve razlike u opisima događaja postale bi potpuno nebitne:

Proces razmišljanja je fundamentalno neodređen, pa je i proces odlučivanja nalik na kolaps talasne funkcije, odnosno prelazak iz stanja superpozicije u neko konkretno stanje.

P R I S T U P

Objavljivani tekstovi autorsko su delo i ne smeju biti kopirani bez saglasnosti

Ispod, u formi legende, dajem pregled online časopisa, štampanih izdanja, udruženja i drugih organizacija koje su prenosile, ili u nastavcima objavljuju, moje tekstove i koje su me ugostile povodom održavanja predavanja na određene teme, a koje bih ranije prvo obrađivao u pisanoj formi među materijalima ovde predstavljenim.

Svaki preneseni tekst, ili link, označen je odgovarajućom skraćenicom:

FS – Frenzy Spark Online magazin popularne kulture

DR – Duhovni razvoj Portal zapadnog hermetizma

SZ – Sizif Književni časopis za filozofiju i kulturu

JT – Jevrejske teme Mala enciklopedija znanja

202Radio 202, citat iz teksta kao najava izložbe

IN – Israel News Izraelsko-srpski info portal

WIKI – Wikipedia, članak ili navedena referenca

P – P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu

NTSHT – The Nutshell Times, fotka i link

K – KULT Online časopis o umetnosti i kulturi

.


Proces istraživanja u nauci ne može se svesti isključivo na formalno razmišljanje i eksperimentalne dokaze, jer se određeni aspekti stvarnosti mogu sagledati samo intuitivno. Koncepte koje tada koristimo često su potpuno nepovezani s našim svakodnevnim iskustvom, pa ovaj proces nazivamo retrodukcijom koja se zasniva, pre svega, na ljudskoj mašti i zahteva mentalni skok u nepoznato koji se ne razlikuje previše od nekih teoloških ekstrapolacija.

Značaj retrodukcije najjasnije se može videti na primeru kosmologije, gde su mogućnosti za empirijska istraživanja krajnje ograničena.