Podaci o autoru

/ U pravcu apstraktnog neokubizma /
.

Zovem se Dražen (זאב) i kao autor ovde predstavljenih vizuelnih i tekstualnih materijala sebe smatram velikim poštovaocem pisane reči, ali ujedno i neverbalne komunikacije u slikama, simbolima i apstraktnim idejama, te pišem i bavim se temama koje verovatno zanimaju uži krug ljudi, prvenstveno iz razloga što sâm predmet izvorne kabale nije previše pitak. Upravo iz tog razloga došao sam na ideju (ili potrebu?) da pokrenem ovaj sajt i na jednom mestu objedinim više pravaca razmišljanja, i inspiracije, i time pokušam da dam lični doprinos bavljenju temama koje zadiru u sâmu srž

Po struci sam inženjer informacionih tehnologija, programer, ali pre svega volim da balansiran između dve krajnosti sveta u kojem živim: onog duhovnog koji je sa nama od zore vremena, pa sve do jezika moderne nauke – matematike i fizike – jer se upravo u ovom odnosu polariteta nalazi Odgovor.

U međuvremenu, ja sam onaj koji piše uzaludne tekstove na besmislene teme…

Zašto bi gomila neurona bila u stanju da dođe do proverljivih istina o sebi, o svom okruženju, pa i o sâmom kosmosu? Ako je ljudski um rezultat interakcije između determinističkih zakona i skupa slučajnosti, potpuno je nejasno zašto bi njegovi zaključci na bilo koji način bili povezani s nekim ”stvarnim” svetom.

S druge strane, pored bavljenja pisanom reči, na savremenoj srpskoj likovnoj sceni aktivno sam prisutan od 2010. godine, serijama grupnih i samostalnih izložbi slika.

Iako svaki rad započinjem manuelnim skiciranjem, ili tekstualnim opisom, slike u na kraju digitalizovane, ostavljajući tako širok spektar za dalju upotrebu i prilagođavanje različitim vidovima prezentovanja i posebnim uslovima različitih galerijskih prostora. Na taj način umetnost postaje ličnija i daje dublji uvid u njen nastanak kao i odnos sa mnogim simbolima od kojih se sastoji. Otud su te slike samo vizuelni produžetak mojih razmišljanja koja, verovatno, nikada neću uspeti valjano da sročim.

Učestvovao sam na 33 izložbe9 samostalnih i 24 grupne. Dobitnik II nagrade na kolektivnoj izložbi ‘‘Zima 2014/15” u organizaciji Akademije 28, kao i konkurent za ”Nagradu Dimitrije Bašičević Mangelos”. Kada se govori o izložbama, posebno sam ponosan na 3 samostalne i više grupnih izložbi (Majski susreti) u ”Studentskom kulturnom centru” (SKC, Beograd), galeriji ”Progres”, beogradskoj sinagogi Sukat Šalom (סוכת שלום) za vreme trajanja ”Festivala Jevrejske kulture”, s radovima posebno inspirisanim jevrejskim misticizmom, kao izložbom u toku ”Noći muzeja” u Muzeju nauke i tehnike Beograda. Radovi se baziraju na vizuelnom otkrivanju strukture i mehanizama koji se nalaze u osnovi svih oblika u prirodi, te svaka slika odvojeno opisuje delić te i takve stvarnosti. Nastanku svake slike prethodi određeno pitanje, te odgovor i priča koja bi posmatraču dočaravala skrivene svetove van petočulne percepcije, koji, svojim postojanjem, direktno utiču na materijalni svet kao poslednju istancu stvaranja.

San je u ovom slučaju atelje u kome se prisustvuje stvaranju oblika…

Pravac mogu okarakterisati kao apstraktni neokubizam.

Kvadrat, krug i trougao osnovni su elementi iz kojih se tvori sve ostalo, a posmatranjem unutrašnjih planova i odgonetavanjem mehanizama njihovog funkcionisanja. U najstitnijim dokučenim predelima kvatnog sveta, geometrijske forme svojim usložnjavanjem, vibracijom struna, kreiraju ono što mi kasnije zovemo živim i neživim. Trzajima struna tvore jednu od beskonačno mnogo paralelnih realnosti. Samim tim svaka slika za osnovu ima prostu geometrijsku strukturu. Stil slikanja potpada pod kubizam, moderni kubizam, jer u ovom slučaju svet apstrakcije je najbliži ispoljenju kroz formu geometrije oštrih ivica i oblika. Odnosno, svaka slika je geometrijski komponovana prateći osnovne principe sakralne geometrije gradeći time osnovnu strukturu podložnu daljem usložnjavanju.

Kvadrat i krug su simboli onih vremena kada je čovek razmišljao u simbolima, i oni se mogu naći u svim baštinama:

krug je označavao nebo,

kvadrat zemlju,

a trougao njihovu evoluciju.

Nebeska pojava na zemlji zbiva se prema geometrijskom zakonu, prema meri. Nebeski zakon vidljivog sveta je mera, to jeste smisao ono što je gore istovetno je s onim što je dole, jer je mera nebeska. Kvadrat je ideja zemlje, njena nebeska i natprirodna forma, uzdignuta zemlja koja dolazi do izražaja u gradnji četvorougaonih hramova.

Ovo mesto je moja terapija.