Yah (יה)

.

Saadia Gaon termin Yah prevodi kao – Večni. Kabalisti ovaj termin uglavnom vezuju za sefiru Hohma (Mudrost). U stvari, ovde prvo slovo, Yud (י), označava Mudrost. Drugom slovu, He (ה), prurodaje se značenje pojma Razumevanja, ženskog principa. Razlog zašto se onda kompletnoj reči prirodaje značenje Mudrosti leži u tome da ona ne može biti prihvaćena bez prisustva Razumevanja, tj. samo i jedino u prisustvu razumevanja. Postoji još drugih razloga zašto kombinaciji ovih dva slova pripisujemo Mudrost i Razumevanje. Forma slova Yud ogleda se u predstavi tačke, što direktno aludira na činjenicu da je Mudrost jednostavna u svojoj suštini. Numerička vrednost je 10, upućujući na deset sefira Drveta života takođe uključenih u tu formu murosti.

Početak reči (יה) sa slovom Yud ukazuje na dominantnu muškost u budućnosti, a ogleda se u kazivanju:

Ko je mudar? Onaj ko vidi u budućnost.

Na kraju reči, kada se koristi kao sufiks, slovo Yud znači ja ili moje. Mudrost pripada esencijalnom delu prirode individualnog, isključivo pripadajući jedinki, te kao takvo ono je ultimativno moje.  Isto je i sa Sefirom Mudrosti Hohmom (חכמה) i odnosu prema Beskonačnom Biću.

Vrednost slova He iznosi 5, ukazujući na pet prstiju šake i kao takvo reprezentuje Razumevanje, kao šaka koja se drži mudrosti i kanališe je.

Na početku reči, prefiks He ima ulogu određenog člana (u engleskom jeziku to je the). Kao i ruka, šaka, određeni član određuje koncept koji nije generalno primenljiv već vrlo naočit. Dok na kraju reči He ukazuje na žensku pripadnost, njeno, njen. To je zato što Razumevanje pripada domenu Ženskog principa. He je jedno dva slova u hebrejskom alefbetu koje se piše iz dva zasebna dela, koja čine strukturu jednog slova.

Time se skreće pažnja na činjenicu da Razumevanje predstavlja početak razdvajanja.

Početak polarnosti.

Postoje određena neslaganja u Talmudu po pitanju toga da li je Yah jedno od božanskih imena, iako Sefer Jecira jasno kaže da jeste. Više od božanskim imenima možete ovde pročitati.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.