Negativno Dobro / Pozitivno Zlo

/ Ukoliko zlo deluje neomatano onda je smetlar bogova. Tada nema opiranja zlu. /

.

Funkcija opozicije je uvek stvaranje stabilnosti. Ono je sekundarni spin, koji nastaje kao reakcija na primarni. Zlo rađa konačnost, ograničenost i stoga usredsređuje. Samo ako pravilno shvatimo prirodu zla onda njegove sile možemo koristiti u smislu u kome one i trebaju da funkcionišu – kao protivteža. Zlo se mora ezoterijski zamisliti kao ograničenje koje omogućava stvaranje pritiska, kao otpor koji omogućava postizanje koncetracije.

Treba definisati koncept zla i zala:

Iz prvog kretanja nastalo je sekundarno kretanje, suprotstavljajući se primarnom, u skladu sa zakonom reakcije, te je sekundarno kretanje tada stvorilo stabilnost.

Para se ne može upotrebiti ako je sud otvoren. Zlo vas odbija od sebe i svaki napredak ka višoj ravni je reakcija na zlo. Kada ne bi bilo zla ne bi postojala potreba za usavršavanjem, s toga ne bi bilo napretka ni evolucije.

  • Kosmos teži da se kontrakcijom zgusne, a haos da se vrati neispoljenom iz koga je nastao;
  • Evolucija je kretanje od periferije ka centru;
  • Devolucija je isisavanje u okolni svemir (haos);
  • Kosmos teži da proširi centar;
  • Haos teži da proširi periferiju;

.

Prvonastala sila naziva se silom Dobra, jer rađa liniju sile koju nazivamo evolucijom. Sve potonje, sekundarne sile, posmatraju se u odnosu na to prvo merilo. Sve dok se kreću pod istim uglom po kojim se kreće i primarna sila, smatramo ih dobrim. Ako se kreću pod pravim uglom u odnosu na nju, smatramo da su u opoziciji, i nazivamo ih Zlim silama. Iz suprotne perspektive zlo je ono što pristupa ravni Haosa i stoga teži da se vrati u Neispoljeno.

Ukoliko zlo deluje neomatano onda je smetlar bogova. Tada nema opiranja zlu. Kada se opirete zlu vi vezujete dobro, vezujete silu dobra, koja drži zlo u inertnosti. Od toga nema nikakve koristi. Zato nije dovoljno da na mržnju odgovorite ljubavlju, na zlo dobrim, već na mržnju mržnjom, dovoljnom da prouzrokuje vezivanje sile. Morate mrzeti mržnju. Stoga se zlu suprotstavljajte kada želite da uradite nešto konstruktivno. Nikada se ne suprotstavljajte zlu kada želite nešto da uništite. Napravite vakum oko njega, onemogućite mu da dođe u dodir sa opozicijom. Tada budući da mu se ništa ne suprotstavlja ono je slobodno da sledi zakone prirode, da se pridruži spoljnom haosu. Zlo kada je neometano vraća se u prvi oblik manifestacije, više nije organizovano, više nema osobina, počinje ponovo iz početka jer se kroz neutralnost vraća u dobro.

Kada shvatite zlo ono postaje izuzetno korisno. Kada bi neupućen čovek znao za korisnost i dobrotu zla, on bi to upotrebio dinamički, na pozitivnoj strani te manifestacije, a ne statički, koristeći se negativnim kvalitetima.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.