Nebeski čovek

/ Prvo slovo našeg razumevanja /

.

Slova Alef (א), Jud (י) i Šin (ש) u kombinaciji izgovaramo kao reč (איש), hebrejsku reči za – čoveka. Naziv za Nebeskog čoveka. Alef predstavlja Sefiru Keter, Krunu. Jud je prvo slovo u imenu JHVH (יהוה) i predstavlja kanal u smeru od Ketera ka Hohmi, Mudrosti. Šin je, potom, kanal koji spaja Hohmu i Binu, Razumevanje. Takođe, ova slova možemo shvatiti i na mnogo jednostavniji način. Alef se nikada ne pojavljuje u ulozi sufiksa, dok kao prefiks označava upotrebu prvog lica u budućem vremenu – Biću.

Bog je apsolutno ”Ja”, a izjava ”I will (אני אהיה)” ukazuje na Njegov još uvek neostvaren potencijal. To je nivo Ketera, Alef koji prethodi Bet-u (ב) BeRešita, Postanju (בראשית), još uvek nerealizovanom potencijalu Krune u Svetu koji Dolazi. Nivo Ketera je reon nespoznatljiv ljudskom razumu, tako da nema smisla o tome dublje govoriti ovde. Jedino Entitet Ketera može pričati o Kruni, i On je jedini ko može reći – Biću. Tako dolazimo do imena usko povezanog sa Keterom, a to je:

אהיה אשר אהיה

Eje Ašer Eje, odnosno – Biću ono što ću biti

Alef ima vrednost 1, ukazujući na jednakost na ovom nivou. Kao prefiks Jud (י) znači – Biće; On će biti. Dok kao sufiks znači – moj.

Na taj način se smisao usmerava na Božiji potencijal o kojem možemo govoriti, nivo Sefire Hohma. Kada Bog govori o Sebi, Sebe naziva Eje, biću (אהיה), a dok mi govorimo o Njemu, Njega nazivamo YHVH, Adonaj (יהוה), što nosi konotaciju – He is-will be.  Jud je prvo slovo Tetragramatona, odnosno prvo slovo našeg razumevanja. Kao sufiks, Jud znači – moj, te iako ovo možemo pojmiti, ono i dalje pripada svetu Acilut (עולם אצילות), koji doživljavamo kao Ništavilo. Jud ima numeričku vrednost 10, ukazujući na 10 Sefirot u Acilutu.

Kao prefiks Šin (ש) znači – to (eng. that). Kao slovo, Šin se sastoji od tri glave koje se zajedno spajaju u jednoj tački. Tri glave simbolizuju tri osnovna načela – tezu, antitezu i sintezu, a sva tri postoje upravo s razlogom da se se iznedri jedan cilj, Kraljevstvo, Malkut. Tačka na kraju u koju se sve naposletku uliva. Šin je tako čitav svet i predstavlja odgovor na – Zašto? – stvaranja.

Boga vidimo kao Apsolutno Jedinstvo kroz slovo Alef. Potom Ga vidimo kako se ispoljava kroz Deset Sefirot, na osnovu čega možemo da prisustvujemo njegovoj slavi, kroz slovo Jud. Na kraju, vidimo Ga i kao mnoštvo dela s jedinstvom u Cilju, slovo Šin.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.