Nebeski čovek

/ Prvo slovo našeg razumevanja /

א י ש

Čovek

Slova Alef (א), Jud (י) i Šin (ש) u kombinaciji izgovaramo  (איש), hebrejskom reči za čoveka. Ali ujedno i za Nebeskog čoveka, jer u ovom obliku/formi Alef predstavlja Sefiru Keter (kruna, כתר), dok je Jud prvo slovo u imenu Adonaja (יהוה) i predstavlja kanal u smeru od Ketera ka Hohmi (mudrost, חוכמה). Šin je, potom, veza koji spaja Hohmu i Binu (razumevanje, בינה). Pravilo je da se Alef nikada ne pojavljuje u ulozi sufiksa, dok kao prefiks označava upotrebu prvog lica u budućem vremenu, odnosno: Biću.

Bog je apsolutno ”Ja”, a izjava koja ukazuje na Njegov, još uvek neostvaren potencijal kaže:

אני אהיה

Ani Ehje
Biću

Iako slovo Alef nije prvo slovo Postanja, već je to Bet (ב), Alef mu svakako prethodi predstavljajući sav nerealizovani potencijal Krune u Svetu koji dolazi (ha’olam ha’baa, העולם הבאה). Time nivo Ketera predstavlja polje nespoznatljivo ljudskom umu/razumu, te na ovom mestu ne možemo preciznije o tome govoriti.

בראשית ברא אלהים
את השמים ואת הארץ

Berešit bara Elohim et hašamajim ve’et ha’arec
U početku stvori Bog nebo i zemlju

Jedino entitet Ketera može govoriti svojoj o Kruni i jedini je koji može rećiBiću. Tako dolazimo do imena usko povezanog sa sefirom Keterom:

אהיה אשר אהיה

Ehje Ašer Ehje
Biću ono što ću biti

.Alef ima vrednost 1, ukazujući na jednakost na ovom nivou. Kao prefiks, Jud (י) znači – Biće; On će biti. Dok kao sufiks znači – moj. Na taj način se smisao usmerava na taj božanstveni potencijal o kojem možemo govoriti, a koji pripada nivou sefire Hohma. Kada Bog govori o Sebi, Sebe naziva Ehje, biću (אהיה), ali kada mi pričamo o Njemu, verbalno ga uobličavamo, Njega nazivamo JHVH, Adonaj (יהוה), što ide uz konotaciju:

He is / will be

Jud (י) je prvo slovo Tetragramatona, odnosno prvo slovo našeg ljudskog razumevanja ove visoke prirode postojanja i ima numeričku vrednost 10, ukazujući na 10 sefirot. Iako kao sufiks Jud znači – moj, ono u ovom kontekstu i dalje pripada tom višem svetu, svetu Aciluta (olam acilut, עולם אצילות), koji s naše tačke razumevanja doživljavamo kao Ništavilo.

Šin (ש), kao prefiks, znači – to (eng. that). Kao slovo sastoji od tri  (u pojedinim slučajevima četiri) glave koje se zajedno spajaju u jednoj tački. Tri glave simbolizuju tri osnovna načela – tezu, antitezu i sintezu, a sva tri postoje upravo s razlogom da se se iznedri jedan cilj, Kraljevstvo (malhut, מלכות). Tačka na kraju u koju se sve naposletku uliva. Šin je tako čitav svet i predstavlja odgovor na – Zašto? – stvaranja.

Boga vidimo kao Apsolutno Jedinstvo kroz slovo Alef. Potom Ga vidimo kako se ispoljava kroz Deset Sefirot/Drvo života (ec hajim, עץ היים), na osnovu čega možemo da prisustvujemo njegovoj slavi, kroz slovo Jud. Na kraju, vidimo Ga i kao mnoštvo dela s jedinstvom u Cilju, slovo Šin.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.