Golem (גולם)

Met i emet /

גלמי ראו עיניך ועל־ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם

Galmi roe ejnejha ve’al-safreha kulam jihatevu jamim jucaru ve’lo ehad bahem
Zametak moj videše oči tvoje, u knjizi je tvojoj sve zapisano
i dani zabeleženi, kad ih još nije bilo nijednoga

.

IPsalma (139:16), citiranog iznad, vidimo jedini primer korišćenje reči golem, ali u formi reči galmi (גלמי) koja ovde predstavlja prisvojni oblik reči golem, te je shodno tome čitamo kao – moj golem, i koja se u čitavom tekstu Tanaha (jevrejske Biblije, תנ”ך) pojavljuje samo na ovom jednom mestu. Preciznije značenje reči galmi jeste otprilike – moje svetlosti zametak; sirova srž i koja je na ovom mestu postavljena pred Božanske oči, nesavršena kao takva. Takođe se zanimljiva paralela može povući u pravcu njenog modernog značenja (u modernom hebrejskom jeziku), jer rečju golem aludiramo na glupost i bespomoćnost. Nešto poput metafore za nekoga bez mozga, nečemu čija je jedina svrha da služi svojoj jednostavnoj svrsi. Slično značenje, nešto poput smotanosti i nespretnosti, pronalazimo i na jidišu – gojlem. Ta bezmozgnost itekako ima smisla u analizi misterije ove reči, što ćemo ubrzo i videti.

No, prema jevrejskoj legendi golem predstavlja magijski stvoreno, atropomorfno, biće čija se jednostavna priroda jasno vidi iz prethodne semantičke analize značenja ove reči. Najpoznatiji narativ o ovom biću, pored mnogih, potiče od Jude ben Bezazela (מהר”ל מפראג), praškog rabina iz 16. veka, dok najstarije priče o golemu datiraju još iz vremena ranog judaizma, pa se, tako, u jednom od traktata Talmuda (תלמוד) navodi da je sâm Adam (אדם) načinjen poput golema (גולם) od bezoblične mase, blata. Veruje se da do buđenja golema dolazi u ekstatičnom ritualnom činu, kada se korišćenjem određenih slova hebrejskog alefbeta formira Šem (שם)Ime, odnosno jedno od imena, koje se upisuje na parče hartije i ubacuje u usta ovog bića, ili pričvršćuje za čelo.

Golem oživljava kada mu se ureže reč Istina:

א מ ת
Emet

Dok se za usmrćivanje koristi tzv. princip obrnutog zakona stvaranja, uklanjanjem početnog slova Alef (א) iz reči Emet. Tada Istina postaje Smrt:

מ ת
Met

Golem nije inteligentno biće, već isključivo služi da izvršava zadatu naredbu i on/ono taj zadatak izvršava doslovno. Bez reči, jer ne govori. Upravo iz tih razloga razne umetničke vizije i predstave ovog bića prikazuju ga kao golemog i po veličini ali teškog za vođenje, jer ne poseduje ikakvu pamet.

 

Emek Ha’Meleh, עמק המלך

Rabi Eliezer Rokeah (אלעזר רוקח), ostavio je vrlo praktično svedočanstvo ritualne prakse o stvaranju golema, a koje je u okviru njegovog komentara na ”Sefer Jeciru” (ספר יצירה), dok je opširnije o tomenalazimo u njegovoj knjizi ”Dubine kralja” (Emek Ha’Meleh, עמק המלך). No, ovde ćemo proći tek samo neke od osnova:

Pre svega, prema detaljnim savetima rabi Eliezera, niko ne bi trebao takvu vrstu velikog poduhvata da započinje sam bez bilo čije pomoći i nadzora, već mora imati podršku i asistenciju bar jedne ili nekoliko osoba. Forma golema mora biti oblikovana od čistog, odnosno – netaknutog, komada zemlje, s mesta odakle niko nikada nije na bilo koji način obrađivao tu zemlju ili čak i dodirivao. Potom, mora biti zalivana izvornom vodom koja dolazi iz unutrašnjosti zemlje, nikako drugačije. Ne sme biti držana u posudama koje bi uticale na to da voda poprimi oblik posude u kojoj se nalazi, već njena struktura mora ostati prirodno besformna. Svi ono koji učestvuju u obredu stvaranja golema moraju biti pročišćeni pre upuštanja u bilo kakve dalje radnje bilo one bile fizičke ili spiritualne prirode. Bela odežda u toku procesa je takođe obavezna.

Ceo proces/ritual mora izuzetno pažljivo biti izveden, jer ni jedna greška ne sme da se potkrade, niti sme biti ikakvih prekida radnje. To se posebno odnosi na ono šta se za to vreme izgovara i posebno dok se izgovara, jer se mora voditi računa o svakoj pojedinačnom slovu/vokalu. Razlog za rigoroznost je u tome što se u slučaju greške ne može načiniti ispravka, posebno što se teži stvaranju bića/entiteta koje ne poseduje ikakvu inteligenciju, već poput kompjuterskog programa – koji utisnuti kôd bukvalno i do kraja izvršava.

Pojanjem slova na poseban način i varijacijama imena Tetragramatona (Adonaj, יהוה) praktikant na svom mentalnom ekranu postepeno gradi biće, ud po ud, do momenta kada ima celu njegovu formu kojoj tada mora biti utisnuta spiritualna sadržina koja će pokrenuti golema.

.

– IZBOR TEMA –


 

Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneta email adresa neće biti javno dostupna.