Ejn Sof Or (אין סוף אור)

.

Prior to Creation, there was only the infinite Ayin Sof Or filling all existence. When it arose in G-d’s Will to create worlds and emanate the emanated… He contracted (in Hebrew “tzimtzum”) Himself in the point at the center, in the very center of His light. He restricted that light, distancing it to the sides surrounding the central point, so that there remained a void, a hollow empty space, away from the central point… After this tzimtzum… He drew down from the Or Ayin Sof a single straight line [of light] from His light surrounding [the void] from above to below [into the void], and it chained down descending into that void… In the space of that void He emanated, created, formed and made all the worlds.

(Etz Chaim, Arizal, Heichal A”K, anaf 2)

.

Tvoračku Silu po kabali nazivamo Ejn (אין) što u direktnom prevodu sa hebrejskog znači Ništa, Ništavilo. Ein je van Postojanja, odvojen od svega. Apsolutno Ništavilo. Ein nije iznad niti ispod, niti je u stanju mirovanja ili kretanja. Ein je nigde, jer Ein Nije. Bezvučan je, ali nije  tišina. Niti je praznina – pa opet iz nule Ein-ovog ništavila nadolazi Ein Sof.

Ejn Sof (אין סוף) mogli bi prevesti kao Beskraj. Kao Jedan (1), na Nulu (0) Ejn-a, Ejn Sof je Apsolutno Sve na Ejn-ovo Aposlutno Ništa. Transcedentalni Tvorac je Ejn, a Imanentni Bog je Ejn Sof. I Ništa i Sve su jednaki. Izvan koncepta Ejn i Ejn Sof nema mogućnosti pridodavanja bilo kakvih dodatnih antributa Apsolutu. Tvoračka Sila jeste Tvoračka Sila i ništa sa Njom uporedivo nije. Tradicija kaže da kada je Bog poželeo da vidi Sebe, Njegova Volja uobličila se u svetlu manifestovanom Nigde, ali i svuda. Prema tome Ejn Sof Or (Bezgranična Svetlost (אין סוף אור)) ispoljava svoju Sveprisutnost kroz Apsolutno Sve. Iz Svoje prvobitne Svespoznajnosti odlučio se na prvobitnu podelu, ne bi li Bog Boga spoznao. To je postignuto kontrakcijom u Apsolutno Sve, ne bi li time kreirao prostor gde će se odraz Postojanja manifestovati.

000
00
0

אין
אין סוף
אין סוף אור
צמצום

.

Taj sada upražnjeni prostor postao je ograničen, konačan u odnosu na Apsolutno Sve iz kojeg je sada proisteklo. Ta prva kontrakcija jeste Cimcum (Tzimtzum, צמצום) i ona je donela početnu prazninu iz Nemanifestovanog Postojanja, u vidu bezdimenzionalne tačke,  , usred Apsoluta. S druge strane, nemanifestovano Postojanje pripada Praznini. Ali se kao takvo veoma razlikuje od fizičke praznine, iako pripada negativnom spektru, kao praznina unutar šuplje lopte. Otud takav vid (ne)postojanja mora biti prisutan jer je njime uslovljeno Postojanje, unutar njega. Po kabalistima, Božija Volja koja okružuje to upražnjeno područje simbolizuje uzpravo Ejn Sof Or koji penetrira u vidu snopa svetlosti u prazninu Nemanifestovanog Postojanja. To zatim u fokus dovodi tri principa koji čine prazninu:

VOLJA APSOLUTA

ČIN DOPUŠTENJA POČETKA

OGRANIČENJE
(kojim se stvaranje limitira)

Ova tri principa unutar Ein Sof Or-a nazivaju se  tri Zazaot, ili tri Skrivena Bogatstva.

.

Zazaot (זהזהות) su skriveni koreni onoga što će tek postati prvim setom zakona, kojima će biti podređeno Postojanje i oni generišu procese širenja i skupljanja, nadgledanih od strane Volje. Kabalisti ih izjednačuju s onim što će potom na Drvetu Života (Etz Haim, עץ חיים) biti stubovi Milosti i Strogosti, direktno pod okom Apsoluta. Iako ova Skrivena Bogatstva leže van Nemanifestovanog i Manifestovanog Postojanja, oni ujedno imaju nemerljiv uticaj i na ono što kasnije možemo nazvati prirodom samog Univerzuma, koji je rezutat njihove interakcije i koji je potekao iz Volje Ein Sof-a. Početak se manifestovao kada je Ein Sof Or započeo penetraciju periferije praznine. U prvom naletu svetlosti Volje (Kav), kroz granicu periferije, dolazi do separacije Postojanja i Apsoluta, jer u generisanju Postojanja Ein Sof postaje skriven, ispod tkanja manifestacije. Te Ein Sof možemo zvati i Skriven Skrivenog. Ta početna manifestacija naziva se Primordijalna Kruna, ali krase je još neki od naziva kao što su Skrivač Skrivenog, Bela Glava, Kruna svih Kruna. Većina kabalista zna je po Imenu Tvorca אהיה (AHIH), ili u prevodu Ja Jesam (Ja ću Biti). Kada Apsolut dozvoljava ezgistenciji da Bude. Prva Svetlost, ili prva Sefira, manifestacija je Božanskog. Ona je sve što jeste i sve što će potom doći. To je Svetlost izvora iz koje emanire sve druge Svetlosti, Sefire.

Before He gave any shape to the world, before He produced any form, He was alone, without form and without resemblance to anything else. Who then can comprehend how He was before the Creation? Hence it is forbidden to lend Him any form or similitude, or even to call Him by His sacred name, or to indicate Him by a single letter or a single point… But after He created the form of the Heavenly Man, He used him as a chariot wherein to descend, and He wishes to be called after His form, which is the sacred name “YHWH”.

(Zohar)

.

Na margini između Apsoluta i relativnog univerzuma sadržani su svi Svetovi u savršenom ekvilibrijumu. Sve dok Volja Ejn Sof Or-a ne penetrira u prazninu i ne emanira manifestaciju, Primordijalna Kruna je samo skup nerealizovanih mogućnosti svih stvari. Kada je Tvorac zaželeo Svet u Postojanju, seme je pustilo svoj koren i počelo s razvojem na dole, rastući i granajući se u Božansko Drvo koje ima ulogu posrednika između Sveta i Tvorca.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.