Ejn Sof Or

Koreni onoga što će postati prvim setom zakona /

אין
אין סוף

אין סוף אור
Ejn; Ejn Sof; Ejn Sof Or

Ejn je van Postojanja, odvojen od svega. Apsolutno Ništavilo.
Ejn nije iznad ni ispod, niti je u stanju mirovanja ili kretanja. Ejn je nigde, jer Nije. Bezvučan je, ali nije tišina.
Niti je praznina – pa opet iz nule Ejn-ovog ništavila nadolazi Ejn Sof.

Ejn Sof Or

Prior to Creation, there was only the infinite Ayin Sof Or filling all existence. When it arose in G-d’s Will to create worlds and emanate the emanated. He contracted (tzimtzum) Himself in the point at the center, in the very center of His light. He restricted that light, distancing it to the sides surrounding the central point, so that there remained a void, a hollow empty space, away from the central point. After this tzimtzum He drew down from the Or Ayin Sof a single straight line [of light] from His light surrounding [the void] from above to below [into the void], and it chained down descending into that void.

In the space of that void He emanated, created, formed and made all the worlds.

Stvaralačku Silu, u kabali, nazivamo Ejn (אין) što u direktnom prevodu sa hebrejskog označava Ništavilo, Ništa. Potom sledeće polje ove bezgranične egzistencije, Ejn Sof (אין סוף), bi mogli prevesti kao Beskraj. Kao Jedan (1), na Nulu (0) Ejn-a; Ejn Sof je Apsolutno Sve na Ejn-ovo Aposlutno Ništa. Transcedentalni Tvorac ovde je Ejn, a Imanentni Bog je Ejn Sof. I Ništa i Sve tu su jednaki, u ekvilibrijumu. Izvan koncepta Ejn i Ejn Sof nema mogućnosti pridodavanja bilo kakvih dodatnih antributa ovom Apsolutu. Tvoračka Sila jeste Tvoračka Sila i ništa sa Njom nije uporedivo.

Tradicija kaže da kada je Bog poželeo da vidi Sebe, Njegova Volja uobličila se u svetlu manifestovanom nigde i svuda. Prema tome, na posletku, Ejn Sof Or, poput Bezgranične Svetlosti (אין סוף אור) ispoljava svoju Sveprisutnost kroz Apsolutno Sve.

0 0 0
0 0
0

אין
אין סוף
אין סוף אור
צמצום

Iz Svoje prvobitne Svespoznajnosti odlučio se na prvobitnu podelu, ne bi li sâm Bog spoznao Boga, a to je postignuto kontrakcijom u Apsolutno Sve, ne bi li time kreirao prostor gde će se odraz Postojanja manifestovati. Taj sada upražnjeni prostor postao je ograničen, konačan u odnosu na Apsolutno Sve iz kojeg je sada proisteklo. Ta prva kontrakcija jeste cimcum (צמצום) i ona je donela početnu prazninu iz Nemanifestovanog Postojanja, u vidu bezdimenzionalne tačke,  , usred Apsoluta. S druge strane, nemanifestovano Postojanje pripada Praznini. Ali se kao takvo veoma razlikuje od fizičke praznine, iako pripada negativnom spektru, kao praznina unutar šuplje lopte. Otud takav vid (ne)postojanja mora biti prisutan jer je njime uslovljeno Postojanje, unutar njega.

Po kabalistima, Božija Volja koja okružuje to upražnjeno područje simbolizuje uzpravo Ejn Sof Or koji penetrira u vidu snopa svetlosti u prazninu Nemanifestovanog Postojanja:

Kontrakcija, cimcum

To zatim u fokus dovodi tri principa koji čine prazninu:

VOLJA APSOLUTA

DOPUŠTENJA POČETKA

OGRANIČENJE
(kojim se stvaranje limitira)

.

Ova tri principa unutar Ejn Sof Or-a nazivaju se tri Zazahot, ili tri Skrivena Bogatstva.

Zazahot (זהזהות) su skriveni koreni onoga što će tek postati prvim setom zakona, kojima će biti podređeno Postojanje i oni generišu procese širenja i skupljanja, nadgledanih od strane Volje. Kabalisti ih izjednačuju s onim što će potom na Drvetu Života (Ec Hajim, עץ חיים) biti stubovi Milosti i Strogosti, direktno pod okom Apsoluta. Iako ova Skrivena Bogatstva leže van Nemanifestovanog i Manifestovanog Postojanja, oni ujedno imaju nemerljiv uticaj i na ono što kasnije možemo nazvati prirodom samog Univerzuma, koji je rezutat njihove interakcije i koji je potekao iz Volje Ejn Sof-a. Početak se manifestovao kada je Ejn Sof Or započeo penetraciju periferije praznine. U prvom naletu svetlosti Volje, kroz granicu periferije, dolazi do separacije Postojanja i Apsoluta, jer u generisanju Postojanja Ejn Sof postaje skriven, ispod tkanja manifestacije. Te Ejn Sof možemo zvati i Skriven Skrivenog. Ta početna manifestacija naziva se Primordijalna Kruna, ali krase je još neki od naziva kao što su Skrivač Skrivenog, Bela Glava, Kruna svih Kruna. Većina kabalista zna je po Imenu Tvorca אהיה (Ehje), ili u prevodu Ja Jesam (Ja ću Biti). Kada Apsolut dozvoljava ezgistenciji da Bude.

Before He gave any shape to the world, before He produced any form, He was alone, without form and without resemblance to anything else. Who then can comprehend how He was before the Creation? Hence it is forbidden to lend Him any form or similitude, or even to call Him by His sacred name, or to indicate Him by a single letter or a single point…

But after He created the form of the Heavenly Man, He used him as a chariot wherein to descend, and He wishes to be called after His form, which is the sacred name “YHWH”. (Zohar)

Na margini između Apsoluta i relativnog univerzuma sadržani su svi Svetovi u savršenom ekvilibrijumu. Sve dok Volja Ejn Sof Or ne penetrira u prazninu i ne emanira manifestaciju, Primordijalna Kruna je samo skup nerealizovanih mogućnosti svih stvari. Kada je Tvorac zaželeo Svet u Postojanju, seme je pustilo svoj koren i počelo s razvojem na dole, rastući i granajući se u Božansko Drvo koje ima ulogu posrednika između Sveta i Tvorca.

ODABIR TEMA


Pratite diskusiju/Subscribe
Obaveštavaj/Notify
guest

0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments