Ciklus, Kralj vremena

.

Hebrejska reč za ciklus je galgal (גלגל) i na mnogim mestima u Talmudu ova reč se koristi pri označavanju ciklusa, odnosno šablona manifestacija događaja. U nekim kasnijim odlomcima galgal se posmatra i kao tzv. Kralj vremena, prvenstveno zato što se vreme definiše kroz ciklične periode i šablone, dok se, s druge strane, ista reč koristi se i za opis sfere ili kruga, čak i kruga zodijaka. Sefer Jecira (2:4) navodi da 22 slova moraju biti fiksirana na galgal ne bi li uspela da otvore 231 Kapiju. Otud se galgal odnosi i na tzv. mističnu strelu 22 slova, a u okviru navođenja primene kroz Sefer Jeciru mora se pomenuti i Teli koji u toj analogiji predstavlja osu po kojoj su ta slova ispisana.

Takođe, u knjizi Jecire (1:6) pronalazi se i povezanost galgala s mističnim iskustvom vihora, poznatim kao sufa (סופה) i veoma je važno naglasiti da prorok Isaija (ישעיהו) taj vihor postavlja pred galgal, u svojoj viziji (najznačajnije mesto sfere verovatno je kada se o njoj govori da se nalazi pod stopalima Heruvima):

Vreva stoji naroda kao velikih voda;

Ali će povikati na njih, i oni će pobeći daleko, i biće gonjeni kao pleva po brdima od vetra i kao prah od vihora (sufa).

(Isaija 17:13)

.

Tako Bog reče anđelu:

Uđi među točkove pod Heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. I uđe na moje oči. (Jezekilj 10:2)

Taj Heruvim je vrlo eksplicitno identifikovan u tekstu kao hajot (životinje, חיות) viđen u Jezekiljevoj inicijalnoj viziji, gde je rečeno:

I podigoše se Heruvimi u vis; to behu iste životinje koje videh na reci Hevaru. (Jezekilj 10:15)

.

Pre ovoga (1:3) bilo je rečeno kako Heruvimi igraju značajnu ulogu u ovom mističnom proviđenju. Otud je galgal ciklus koji uzdiže sve do nivoa Hajota, što pripada svetu Jecire, Olam Jecira (עולם יצירה).

Tekst u knjizi Bahir (ספר הבהיר) nam govori da je galgal Materica, u smislu kada o ovom pojmu govorimo kao o ciklusu vremena koje mora da se navrši. Sadašnjost je materica u kojoj se budućnost rađa. Za dimenziju vremena je rečeno da se proteže između Hohme i Bine. Hohma je prošlost, dok je Bina budućnost, dok sadašnjost pronalazimo na stazi koja spaja ove dve Sefirot. Bina je Majka i Galgal je Njena materica, koja stvara. Galgal je materica koja pojedincu udahnjuje novi život, na spiritualnom planu, tako možemo reći i da predstavlja jednu vrstu kapije kroz koju stupamo pod veo Misterija.

.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.