Biblijska plava boja (tehelet, תכלת)

Biblijska plava (tehelet, תכלת)

/ Izvor kraljevske plave boje /

דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם
ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם
ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת

Daber al benej Jisrael ve’amar alehem
ve’asu lahem cicit al kanapej bigdejhem l’dorotam
ve’natnu al cicit ha’kanaf ptil tehelet

Reci sinovima Izrailjevim i kaži im, neka udaraju rese po
skutovima od haljina svojih od kolena do kolena i nad
rese neka meću vrpcu plavu

תְּ כֵ לֶ ת
tehelet, modro-plava

.

Biblijsko plavo predstavlja posebnu nijansu plave boje koja je verovatno među prvima zabeležena kod drevnih Izraelita (Benej Jisrael, בני ישראל) gde ima posebnu ulogu i značaj u verskoj praksi, što se očuvalo i do današnjih dana te predstavlja i boju brojnih sekularnih simbola kao i moderne države Izrael (Medinat Israel, מדינת ישראל). U tekstu Jevrejske ”Biblije” (Tanah, תנ״ך) pominje se čak 49 puta i predstavlja jedan od osnovnih elemenata u nošnji kod visokog sveštenstva (koanim, כהנים), šara Šatora od sastanka (Miškan, משכן) u eri pre prvog Hrama, kao i šara-resa (cicit, ציצית) i talita (טלית) za svakodnevnu/molitvenu nošnju kod Jevreja generalno. Njena osnovna simbolika ogleda se u naglašavanju posebnosti, značaja i moći.

Ali nakon rušenja drugog Hrama (Bejt Ha’Mikdaš Ha’Šeni, בית המקדש השני) od strane Rimljana upotreba teheleta ostaje jedino očuvana u okviru cicita. S druge strane, boje koje možemo naći na talitu, molitvenom šalu, danas su to često plava, purpurna ili jednostavno crna. U njihovoj primeni ogleda se većinski stav unutar jevrejske vere da je izgubljeni tehelet bio taman poput noći; plav poput podnevnog neba; purpuran. I upravo je ova nijansa plave poslužila za stvaranje zastave modernog Izraela, gde je bela boja iznad i ispod oivičena teheletom (odnosno jednim od tumačenja ove boje).

Baš ova boja, ova nijansa plave, bila je od pradavnih vremena sinonim za vladajuću klasu, kraljeve i princeze, te otelotvorenje božanskog uticaja na Zemlji. Tu tradiciju možemo primetiti, osim kod drevnih Jevreja, i kod Vavilonaca, Egipćana, Grka, Rimljana i na posletku u našem savremenom društvu gde se očuvala u vidu kraljevske plave (royal blue), kroz silne vekove i mnoga tumačenja.


Pruska plava, po uzorku rabina Isaka Hercoga (יצחק אייזיק הלוי הרצוג)

.

Prema delovima teksta, sâm veo Hrama (Bejt Ha’Mikdaš, בית המקדש) načinjen kombinacijom ovih triju boja:

 תכלתmodro-plave (tehelet)

 ארגמןpurpurne (argaman) i

 שני/כרמיל skarletne (šani/karemil)

.

No izvorno pominjanje teheleta nigde u ”Tanahu” nije eksplicitno naglašeno, ali prema objašnjenju koje je ponuđeno u ”Talmudu” (תלמוד) boju teheleta dobijamo preradom određene vrste morskog puža (hilazon, חילזון) odakle se dobija osnovni pigment za dalju preradu. Modernom hemijskom analizom ostataka starih uzoraka teheleta utvrđeno je da se radi o Mureks (Murex Trunculus) podvrsti morskih puževa, čije biohemijske karakteristike najviše odgovaraju onome šta je potrebno za izvlačenje baš ove nijasne plave boje o kojoj je ovde reč.

U svojoj doktorskoj tezi iz 1913 rabi Isak Hercog upravo Murex trunculus (Hexaplex trunculus) uzima za najverovatniji izbor za dobijanje baš ove nijanse plave boje, a upravo ova vrsta i ispunjava mnoge Talmudske kriterijume – poput poteškoća pri izvlačenju plave boje jer je ne retko prelazila u ljubišastu i slično. Ipak, protiv ove tvrdnje su Karaitski Jevreji (Jehudot karait, יהדות קראית) koji ističu kako hilazon ne pripada čistim životinjama po Jevrejskom pravu (halaha, הלכה), te kao takva nije košer (kašer, כשר), već nečista (trejf, טרײף).

Danas u modernom hebrejkom jeziku teheletom (תכלת) nazivamo i običnu svetlo plavu boju.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.