Arhetipovi brojeva i slova

Arhetipovi brojeva i slova

/ On živi i bezvremen je, ali svo vreme je sadržano u njemu /

.

Pre čitanja i upuštanja u izučavanje arhetipova kroz bazični sistem materijala izložen u Sefer Jeciri (ספר יצירה), dobro bi bilo da se razmotre osnovni elementi koji tvore tekst – slova (otiot, אותיות). Ova reč na hebrejskom (u jednini: ot, אות) ne označava samo slovo hebrejskog alefbeta već i znak, otisak, simbol, te na taj način otkriva svoje zaboravljeno ontološko poreklo. Nasuprot našim slovima koja su jednostavni latinični elementi (A, B, C…), otiot su nazivi koji se moraju napisati, ne označavati početnim slovima. Zvaničan hebrejski ima svoj način i pravila pisanja, ali su kabalisti prihvatili nekoliko drugih koji nisu saobrazni. Dobro se podudaraju sa dvadeset i dve strukture numerike označene pomoću dvadeset i dva znaka:

 • Alef (א), broj 1, je nezamisliv život-smrt, apstraktno načelo svega što jeste i svega što nije. On živi i bezvremen je, ali svo vreme je sadržano u njemu. On je nemerljiv, nerazumljiv, ali sve mere i svekoliko razumevanje imaju svoje korenove u njemu.
 • Bet (ב), broj 2, arhetip je svih previvališta, svih sadržitelja: fizička podrška bez koje nema ničega.
 • Gimel (ג), broj 3, je organsko kretanje svakog Beta, oživotvorenog alefom.
 • Dalet (ד), broj 4, je fizičko postojanje, kao odgovor na život svega onoga što je u prirodi, organski aktivno sa Gimelom. Kada je struktura neorganska, dalet je vlastiti otpor uništenju. On dela kao vrata koja mogu da se otvore ili zatvore.
 • He (ה), broj 5, arhetip je univerzalnog života. Kada se pridoda Daletu, dozvoljava mu da se igra igre postojanja, zajedno sa povremenim procesom života-smrti.
 • Vav (ו), broj 6, izražava agenta plodnosti, ono što začinje. On je direktna posledica spoja Hea i Daleta.
 • Zajin (ז), broj 7, zaključak je svakog vitalnog oplođenja: taj broj otvara polje svake mogućnosti.
 • Het (ח), broj 8, sfera je čuvanja nerazlučene energije ili neizgrađene supstance. On izražava najmanje razvijen stupanj energije, nasuprot njenoj slobodi koja je upotpunjena u Zajinu.
 • Tet (ט), broj 9, kao simbol prvobitne ženske energije, crpi život iz Heta i postepeno ga izgrađuje. To je arhetip ćelije.

Devet sledećih slova, od Juda (י), broja 10, do Cadija (צ), broja 90, opisuju proces devet arhetipova u njihovom činjeničnom postojanju: njihove manifestovane projekcije su uvek sadržatelji od 10, a devet sadržatelja od 100 izražavaju uzvišene arhetipove u njihovim kosmičkim stanjima. Broj 1000 piše se uvećanim Alefom, Elefom. On izražava najvišu, sveprožimajuću, bezvremenu, nezamislivu moć. Izučavanje tih devet brojeva i njihovih sadržatelja od 10 i 100 stoga predstavlja izučavanje samih arhetipova u njihovim raznim sferama emanacije.

Izbor Kafa (כ), broj 20, za 500, Mema (מ), broj 40, za 600 i Nuna (נ), broj 50, za 700 u završnoj shemi znači da ti brojevi stiču odgovarajuće vrednosti kada se rastvore u ljudskim bićima. Tako je Adam (אדם) jednak vrednosti 1.4.40 odnosno nezreo, korišćenjem regularnog slova Mem (מ). Dok je prava, puna vrednost, tek ona s korišćenjem Mem sofita (ם), odnosno završnog slova Mem, i iznosi 1.4.600.

U nastavku sledi razjašnjenje odnosa između arhetipova i njihovih sadržatelja:

 • (איק) Alef – Jud – Kof = 1.10.100 – Dok je Alef (1) otkucaj ili puls, život-smrt-život-smrt, Jud (10) je njegova projekcija u vremenski kontinuitet. Dakle, jod (na hebr. ruka) je suprotnost alefu, njegov partner koji igra protiv njega igru bez koje ničeg ne bi bilo. Može se reći da alef živi a ne postoji, dok jod postoji a živi samo u alefu. Kof (100) je najteži simbol za razmevanje. On uključuje alef u svom načelu, ali deluje svojom projekcijom protiv sebe, te je stoga kosmički besmrtan. Najbolje se vidi u Kainu, tom mitskom uništitelju iluzija.
 • (בכר) Bet – Kaf – Reš = 2.20.200 – Dok Bet (2), arhetip svih prebivališta ima korene u kosmičkom otporu života, Kaf (20) (na hebr. dlan) spreman je da primi sve što dođe, a Reš (200), kosmičko prebivalište celokupnog postojanja, ima korene u silovitom organskom kretanju svemira.
 • (גלש) Gimel – Lamed – Šin = 3.30.300 – Ova tri slova-brojeva izražavaju kretanje u progresivnom uvećanju, od nekontrolisanog funkcionalnog delanja Gimela (3), preko kontrolisanog povezujućeg agenta Lameda (30), sve do univerzalnog Šina (300), koji se smatra duhom ili dahom Boga, u stvari, organskim procesom kosmičkog života.
 • (דמת) Dalet – Mem – Tav = 4.40.400 – Fizička otpornost struktura, Daleta (4), nalazi snabdevača u majčinskim vodama, Mem (40) u kojima nastaje sav život. Tav (400) je uzvišenost celog kosmičkog postojanja u potpunom odupiranju životu-smrti. Koren Dalet-Mem (dam) je krv na hebrejskom, a koren Mem-Tav (met) je smrt. To dvoje zajedno izražavaju potpuni ciklus postojanja.
 • (הנך) He – Nun – Kaf sofit = 5.50.500 – Univerzalan život, He (5) kondenzuje se u postojanju kao Nun (50) i kosmički se uzdiže kao Kaf (500) na kraju.
 • (וסם) Vav – Sameh – Mem sofit = 6.60.600 – Vav (6) muški je agens plodnosti, Sameh (60) je ženski. Mem kada se nalazi na kraju (600) jeste kosmičko ostvarenje plodnosti, i u inteligentnom ili nematrijalnom delu čoveka i u samom telu.
 • (זען) Zajin – Ajin – Nun sofit = 7.70.700 – Zajin (7) kao otvaranje prema svim mogućim mogućnostima ima svoj izvor i viziju u Ajinu (70), koji je na hebrejskom jeziku reč za oko. On je uzvišen u Nunu (700): taj broj izražava načelo kojim se teži u međuigri energija širom svemira: načelu neodređenosti u kojem se sam život stavlja na kocku. Tu ponovo srećemo Kaina.
 • (הפף) Het – Pe – Pe sofit = 8.80.800 – U svakoj sferi emanacije, od najgušće do najrazređenije, ti brojevi označavaju prvobitnu supstancu, neizmernu zalihu nerazlučene, nestruktuirane, energije.
 • (טצץ) Tet – Cadi – Cadi sofit = 9.90.900 – Ti ideogrami izražavaju napredovanje koje se uspinje od najjednostavnije i najprimitivnije ćelije (ili ženske strukturalne energije do transfigurisanih simbola ženstvenosti, društvenih i mitskih).

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.