Adam i Eva

.

Adam je prvi čovek; čovek, čovečanstvo, kralj prirode, biće duha; kopija stvoritelja. Gospod je od Adamovog rebra stvorio Evu, ženu. Žena u trenutku kad stupa u bivstvo već je majka. I to ne samo Adamove i svoje dece, ne celog čovečanstva, nego je i majka samom Adamu. Ova misterija dolazi do izražaja i na drugom mestu. U mitologijama svih naroda boginja majka je Majka bogova, majka čak i onog stvoriteljskog božanstva koje je stvorilo Boginju Majku.

U doba zapisivanja baštine, ova naizgled paradoksalna zagonetka bila je toliko razumljiva da nije bilo potrebe da se koriste jasniji simboli. Od tada je znanje izbledelo, čak se i izgubilo. Prema odgovarajućem mestu:

Adam je bio muškarac i žena, a opet ni jedno od njih ponaosob, već nevino biće. Čistota, praslika stida, kopija Boga; dve prasuštine. I vatra i svetlost podjenako su boravile u njemu.

Adam nije bio dvopolan, nego prapolan. Prapolnost je ono stanje u kojem su dva pola jedan: muškarac i žena, a nijedno. Stvoritelj nije stvorio Evu na taj način što je Adama raspolutio. Ni govora. Jakob Beme kaže:

Gospod je stvorio ženu od Adamove esencije.

Kako to razumeti? Tako što je Stvoritelj izvukao kvintesenciju Adamovog bivstva i iz ovog zgusnutog bivstva stvorio Evu. Zbog toga je Eva stupila u bivstvo kao čovek i esencija njegovog bivstva – Matrix Mundi. Osnovni obrazac, praslika, praoblik: pramajka. Zbog toga je u mitologijama Boginja Majka majka bogova. Majka je svim oblicima, bićima, materiji, množini, prizoru, osećanjima, idealima sveta. Majka: majka sveta. Magna Mater. Iz nje neprekidno navire množina bivstva. Nije Adamova polutina, nije njegova simetrična druga strana, nego kvintesencija Adamovog bića. Kasnije je stupila u bivstvo. Vremenski je stupila kasnije, ali je svojim bićem preduhitrila Adama. Boginja Majka, egipatska Maat i Izida, grčka Gea, hinduska Maja, jevrejska El Ruah i En Sof, kineska Jin, istina jeste stvorenje drevnog duhovnog muškog-božjeg principa – ali ovo stvorenje je u apsolutu ispred i iznad Stvoritelja. To je misterija rađanja žene.

– IZBOR TEMA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.