Kraći misaoni zapisi

Kraći misaoni zapisi

/ Bogovi su brojevi, a brojevi su beskonačni /

P R I S T U P

Konstantno rastuća zbirka tekstova na različite misaone i mistične probleme koji su se javljali u različitim vremenskim intervalima i epohama, religijama i sistemima i koji su oblikovali, te razvijali, ljudski intelekt tokom vremena. Materijali su bazirani uglavnom oko koncepta jevrejske vere (judaizma – jahadut, יהדות), dela različitih jevrejskih mislilaca i literarnih stvaralaca čiji se snažan uticaj ogleda kroz različite sisteme formulisanja te izvorne misli. S druge strane – tu je presek filozofije zapadnog, hermetičkog, sistema, ali i filozofskih načela antičke Grčke (pitagorejaca pre svih). Zato želim da se ovde pozabavim tim velikim pitanjima i problemima, te ljudima koji su aktivno menjali ljudsku svest kroz poimanje sveta i čoveka u njemu. Iz tih razloga ovde analiziram, prevodim i dopunjujem (kroz povremenu intertekstualnost) mnoge pokušaje rastumačivanja problematike s kojom se čovek susretao i koja je ostala trajno utisnuta na njegovom nesvesnom planu.

Jednom rečju: presek znanja kroz uvid u tradiciju i njenu simboliku.

.

Ako bismo napravili analogiju između teorije relativnosti i religije, moglo bi se zaključiti da nesuglasice oko verskih ubeđenja nisu od suštinskog značaja, jer su one, pre svega, posledica različitih sistema referencije. Te kada bismo bili u stanju da situaciju sagledamo iz nekog apsolutnog ugla (što nismo, ali koji, po pretpostavci, jedini reflektuje pravu prirodu Stvarnosti), problemi koji nam se sada, ali i oduvek, čine nepremostivim automatski bi nestali.

Postoji jedinstvena Stvarnost čija je suština potpuno van ljudskog domašaja i budući da je, kao takva, konceptualno neuhvatljiva, možemo je jedino iskusiti indirektno načinom na koji reaguje sa našom svešću…

Kabala P’šat (קבלה פשט) – Relativno pojednostavljena simbolika kabale, temelja Jevrejske mistike

 Kabala Sod (קבלה סוד) – Postavljanje kompleksnijih pitanja i složenijih filozofoskih razmatranja

Kamia (קמיעה) – Razmatranje simbolike amuleta (grafičkih predstava), njihove geneza i upotreba

Ha’Šem (קידוש השם) – Velika misterija Imena Boga kao i mnogobrojna tumačenja i pretpostavke

 Gematrija (גימטריה) – Teme usko vezane za sistem gematrije, odnosno upotrebe brojeva i slova

 Temura (תמורה) – Sistem različitih rasporeda slova i namenskih promena vrednosti reči u rečenici

Kabala Ma’asit (קבלה מעשית) – Praktična kabala, poseban ogranak Jevrejske mistične tradicije

Gnoza (Corpus Hermeticum) –  Deo posvećen strujama zapadnog hermetizma i hrišćanskoj mistici

Helenizam – Pitanja kroz prizmu antičkih filozofskih pravaca, temelj kasnije, moderne, evropske misli


Kotel (Zapadni Zid) u Jerusalimu, godine 5674.