Šemita (שמיטה)

.

Naziv je za svaku sedmu godinu u ciklusu od pedeset godina jevrejskog kalendara, koja je po propisima Tore, godina odmora za zemlju, poput Šabata, dana odmora za čoveka. Plodovi polja ne smeju se prodavati, a nije dozvoljeno ni praviti zalihe, sve dok se plodovi nalaze na polju oni su svakome dostupni, ali svako može uzimati samo onoliko koliko mu je potrebno za prehranu. U godini Šemite (שמיטה‎), Tora zabranjuje četiri osnovne vrste poljoprivrednih poslova: sejanje, košenje, obrezivanje drveća i vinograda i berbu grožđa. Tora takođe nalaže otpisivanje svih dugova, svake sedme godine.

Šest godina zasejavaj zemlju svoju i sabiraj rod njen; A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvog, a šta iza njih ostane neka jedu zveri poljske; tako radi i sa vinogradom svojim i s maslinikom svojim.

(Izlazak 23:10-11)

.

– IZBOR TEMA –


Ostavite komentar i iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.