Rabini u Beogradu | Judaizam, Rabin, Jevreji - ArsMagine.com

Rabini u Beogradu

/ Zbirka pojmova iz judaizma (PDF) /

.

Rabin Cadik Danon (1918. – 2005.)

Rabin Cadik Danon rođen je 1918. godine u Sarajevu u porodici rabina. Otac Danijel Danon i deda Isak Danon su takođe bili rabini. Rabin Danijel Danon je između svoja četiri sina izabrao Cadika da nastavi porodičnu tradiciju. Rastući sredini koja mu je pružila mogućnost dubokog verskog obrazovanja i duhovnog uzdizanja Cadik Danon završio je teološki seminar u rodnom gradu odakle je 1937. godine otišao na Kosovo i Metohiju gde je više godina obavljao rabinsku službu u Prištini i Kosovskoj Mitrovici. Rat ga je zatekao u Splitu. Mada rabin, priključio se narodnooslobodilačkom pokretu i bio jedan od organizatora ustanka u tom kraju. Posle hapšenja i nekog vremena provedenog u zatvoru bio je prebačen u logor u Italiji odakle je pobegao i priključio se italijanskom pokretu otpora, ratujući u brigadi Garibaldi. Posle rata radio je u Beogradu kao rabin. Zatim 1950. godine odlazi u Izrael. Nakon povratka iz Izraela 1953. godine radio je u Ministarstvu spoljnih poslova gde je bio na više odgovornih položaja u diplomatskoj službi. Od 1970. godine do svoje smrti, marta 2005. godine, obavljao je funkciju rabina pri Savezu jevrejskih opština Jugoslavije.

Delovanje rabina Cadika Danona u jevrejskoj zajednici naše zemlje, i one doskorašnje i ove potonje, nije bilo samo redovno vršenje verske službe. Rabin Cadik Danon je najveći deo svog rada posvetio obrazovanju i podučavanju naših članova svih uzrasta. Pokrenuo je učenje hebrejskog jerika, pokrenuo je njemu svojstven i diskretan način i učenje o veri, o tradiciji i istoriji. Autor je brojnih tekstova objavljivanih u jevrejskim kalendarima koje je takođe sastavljao više od tri decenije. Ti tekstovi su imali za cilj da malobrojne Jevreje naše zemlje upoznaju sa učenjima i znanjima koja bi, da nije bilo takvog njegovog napora, uglavnom ostala zametena. U teškim godinama raspada bivše domovine brojni izbegli Jevreji iz drugih republika tražili su nadu u njegovim rečima i savetima. Bio je čovek oko koga su se rojila pitanja, čovek od koga su traženi odgovori. Onaj kome se verovalo. Posedovao je izuzetnu snagu duha, oplemenjenu neobičnom smirenošću i vedrinom, kojom je krepio sve koji bi mu pristupili.

Ako je celi život učenje onda se svet može podeliti na one koji podučavaju i one koji uče. Ako je smisao učenja put ka dobroti, onda postoje oni koji su u središtu dobroga i oni koji ka tom središtu koračaju. Život rabina Cadika Danona bio je stalno podučavanje drugih, stalno podučavanje dobrome. Cadikova knjiga ”Zbirka pojmova iz judaizma” predstavlja upravo plod njegovih napora usmerenih ka obrazovanju posleratnih generacija. To je bio prvi korak i stepcnica na putu saznavanja osnovnih pojmova o jevrejskim praznicima, Bibliji, životnom ciklusu, simbolima i drugim temama, a koje je rabin Danon obradio u svojoj knjizi. Zbirka pojmova iz judaizma odličan priručnik kako za članove naše maloborjne zajednice, tako i za širu čitalačku publiku koja će tako imati prilike da se upozna sa osnovama judaizma.

.

Rabin Josef ben Zeharja Levi (1917. – 1998.)

Rodio se 10. 11. 1917. godine u Prištini. Bio je najmlađe dete rabina Zaharija i Rebeke, rođene Alkalaj. Školovao se u Prištini, a obrazovanje je nastavio u Sarajevu, u Jevrejskoj verskoj školi. Pre početka Drugog svetskog rata radio je u Višegradu kao rabin. Posle smrti oca vratio se u Prištinu i radio kao rabin. Posle kapitulacije Italije 1943. godine i dolaska Nemaca odveden je sa svim članovima porodice u logor na Starom Sajmištu odakle su deportovani u logor Bergen Belzen. Posle rata radio je kao dopisnik lista Borba iz Prištine, potom kao novinar u Borbi u Beogradu, zatim kao rabin u JOB. Od 1953. radio je kao komercijalista u Interexportu. Penzionisan je kao direktor sektora 1980. godine.

Sve vreme pomagao je rabinu Cadiku Danonu i zamenjivao ga je kada je bio odsutan. Od odlaska u penziju i sve do smrti radio je mnogo aktivnije kao rabin. Ne samo da je učestvovao u verskim obredima već je i mnogo radio na edukaciji mladih članova zajednice.

Umro je 03. 08. 1998. u Beogradu.

U produžetku je spisak rabina u Beogradu prema dostupnim istorijskim dokumentima:

ODABIR TEMA


Priložite Vaše mišljenje na ovu temu:

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.