Majmonides (משה בן מימון)

Majmonides (משה בן מימון)

.

Rabi Moše ben Majmon, poznat po anakroninu RAMBAM (na latinskom Majmonides, odnosno Majmonid, kako ga mi zovemo), najveća je intelektualna figura jevrejskog naroda. Rabin, filozof, naučnik, lekar. Autor ogromnog broja knjiga. Najznačajnije su, sa stanovišta judaizma, Mišne Tora (משנה תורה) u 14 tomova i More Ha’Nevukim (מורה הנבוכים). Prvo delo je zbir jevrejskih zakona, a drugo uvođenje u judaizam. Majmonid je najoštroumniji tumač judaizma, na neki način revolucionaran, i sem Šlomo Jichakija (RAŠI, רבי שלמה יצחקי), nema značajnijeg komentatora Biblije i Talmuda među posttalmudskim rabinima. Majmonidov doprinos istoriji ljudske misli je neprocenjiv. Svi jevrejski filozofi, uključujući Spinozu, su pod njegovim uticajem. I mnogi hrišćanski mislioci, kao Toma Akvinski, delovali su pod jakim vibracijama Majmonidove misli. On je spoj rabina i filozofa koji uspeva da pomiri duboku privrženost religiji i intelektualnu radoznalost duha. U njegovoj ličnosti se harmonizovala potpuna odanost Mojsijevim zakonima i apsolutno verovanje u razum i slobodno istraživanje duha.

Rabi Moše ben Majmon je rođen u Kordovi u južnoj Španiji 1135. godine i tadašnjem centru jevrejske misli i arapske nauke. Proučavao je Bibliju i Talmud uz nadzor svog oca, takođe talmudističkog istraživača. Ali, mladog studenta tore i Talmuda interesovale su i druge oblasti duhovnog stvaralaštva: logika, matematika, medicina, astronomija. Smatrao je Aristotela najvećim autoritetom i nastojao religiju dovesti u sklad s njegovim učenjem. Pokušaj sinteze jevrejske religije s antičkom filozofijom izazvao je oštre reakcije i neke njegove knjige osuđene su na spaljivanje.

Studije Majmonove prekinute su zbog političkih prilika u Kordovi 1148. godine i njegova porodica se seli u Severnu Afriku, u grad Fes. Zatim dolaze godine lutanja kada upoznaje i Erec Izrael (ארץ ישראל). Konačno se naseljava u Kairu. Tamo je radio kao lekar na Saladinovom dvoru. Posle smrti, 1204. godine, njegovi su ostaci pokopani u Tiveriji, na obali Galilejskog jezera. U ovom broju objavljeni su Majmonidovi tekstovi (Vodič za zabludele, Poslanica Jermenićanima, Čovekovo savršenstvo, Pismo Josefu), tekstovi o njegovom učenju (Isador Tverski, Abraham S. Halkin, Rejmond L. Vajs, Abraham Hešel, Šalom Rozenberg, J. Lajbovic).

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.