Novi članak: Hebrejski akronimi i druge skraćenice
PROČITAJ TEKST

Judaizam (יהדות)

/ Transformacija svesti čoveka /

.

Judaizam, ili na ja’adut kako se na hebrejskom jeziku izgovara, religija je koja propoveda veru u jednog, bestelesnog i samo duhovnog Boga. On predstavlja sveukupnost moralnih savršenstava, a čije Ime, zbog svetosti, nije dozvoljeno uzaludno izgovarati. Judaizam se temelji u poslušnosti prema božanskom zakonu koji je u ”Tanahu” (תנ”ך), hebrejskoj ”Bibliji”, odnosno ”Tori” (תורה). Radi se o sintetiziranom rukopisu od 24 knjige, pisanom na hebrejskom (ivrit, עברית) i delimično na aramejskom jeziku (aramaja, ארמיא) koji govori o istoriji, idejama i društvenim borbama judinog naroda, a ujedno čini i zbirku verskih i pravnih propisa, kao i starih mitova verovatno preuzetih od drugih još starijih naroda istoka.

Jevrejska vera za svog utemeljivača ima Mojsija (Moše, משה), vođui zakonodavca koji je narod oslobodio egipatskog ropstva i na gori Sinaj dao tablice sa zapovestima (luhot ha’brit, לוחות הברית) koje su postali temelj Jevrejske religije.

El Dio Alto” u izvođenju Stefana Sablića i grupe Šira U’Tefila (שירה ותפילה)

Uloga verskih autoriteta, poput Mojsija, može se sagledati kroz potrebu čitavog naroda za modelima. Herojima. Pošto se duhovne kategorije ne mogu opisati ni teorijski ni eksperimentalno, u tom domenu moramo se osloniti na svedočanstva onih koji su imali određena iskustva. Zato je najbolji način pripitomljavanja divljeg slona vezivanje za već pripitomljenog. Takvim primerom jedan stvor je u prilici da spozna kako zapravo može da egzistira i kao pitom.

 

Jevrejski istorijski temelji u Srbiji
Hebrejske skraćenice i akronimi (גרשיים)
Beogradska sinagoga Sukat Šalom (בית הכנסת סוכת שלום)
Srpske sinagoge kojih više nema  (בתי כנסת של סרבייה)
Jevreji u istoriji grada Beograda (יהודים של בלגרד)
Rabini u Beogradu (רבנים של בלגרד)

Posebni datumi i mesta od značaja za očuvanje Jevrejskog bića
Zapisi o podizanju Tel Aviva (תל אביב)
Solomonov Hram (בית המקדש)
Jevrejski dom (הבית היהודי)
Glavni praznici (חגים עיקריים)
Jom Kipur (יום כיפור)
Tubišvat (ט״ו בשבט)
Kalendar (לוח שנה)
Šabat (שבת)
Mesto (המקום)

Ličnosti čiji uticaj je oblikovao misao i usmerenje jednog naroda
Jevrejski narod (עם ישראל)
Teodor Hercl (בנימין זאב הרצל)
Jehuda Alkalaj (יהודה עלקלי)
Majmonid (משה בן מימון)
Mojsije (משה)

Pisana i usmena reč kao vodilje razvoja i usavršavanja kroz vreme
Deklaracija nezavisnosti Izraela (הכרזה על הקמת מדינת ישראל)
Pesnik nad pesnicima (חובות הלבבות)
Pesma nad Pesmama (שיר השירים)
Rabinska književnost (ספרות חז"ל)
13 principa vere (שלושה עשר עיקרים)
Talmud (תלמוד)
Mišna (משנה)
Tora (תורה)
Š'ma (שמע)

Simboli i običaji kao utemeljivači istrajnosti
Bar i bat micva (בר/בת מצוה)
Venčanje (קידושין ונישואין)
Ha'Tikva (התקווה)
Ehejeh (אהיה)
Mezuza (מזוזה)
Šiviti (שויתי)
Šemita (שמיטה)
Tefilin (תפילין)
Šofar (שופר)
Talit (טלית)

.

Kotel, Felix Bonfils (1870.)

…יתגדל ויתקדש שמה רבא
Itgal ve’itgaš šeme raba
Neka Mu je Ime blagosloveno zauvek i zanavek

תורה – ”Tora” je, slobodno prevedeno, Zakon. Jevreji doživljavaju Toru kao Božju reč i kao samu božju pojavnost. Tora, kao kamen temeljac čitavog jevrejstva, je pravilnik privatnog, društvenog, političkog i verskog života. Ona je i više od toga. Zapravo, to je savršen nacrt sveta, jer svet koji je stvoren prema načelima Tore bi trebao biti i uređen prema istim načelima.

משנה – ”Mišna” znači, ono što se stalno ponavlja, usmeno učenje i termin se prvenstveno odnosi na zbirku propisa i uputa sastavljenu krajem drugog veka nove ere od strane Rabi Jude Ha’Nasija predsedavajućeg tadašnjeg Sanhedrina (סנהדרין), odnosno Veća staraca, i predstavlja prvi pokušaj kodifikacije učenja Usmene Tore. Terminom Mišna označava se kako cela zbirka, tako i svaki pojedinačni propis kao najmanja jedinica zbirke.

תלמוד – ”Talmud” je zbornik celokupne usmene predaje koja reguliše religiozno-pravne odnose jevrejskog naroda. Postoje dve verzije: Vavilonski Talmud (Talmud Bavli, תלמוד בבלי), koji je nastao negde oko 500. godine, i Jerusalimski Talmud (Talmud Jerušalmi, תלמוד ירושלמי), koji je nastao stotinak godina pre. Oba se sastoje od dva dela – Mišne i Gemare. Mišna je najraniji sačuvan rabinski tekst o verskom zakonu, a Gemara su rabinski komentari Mišne.

Ja sam Onaj koji Jeste/koji će Biti (Ehje Ašer Ehje, אהיה אשר אהיה)

Nakon izgnanstva Jevreja u Vavilon (Babel, בבל), u tom carstvu započela je nova faza istorije i jevrejske religije, koja je na kraju dovela do nastanka rabinskog judaizma, pravca koji i danas predstavlja temelj praktikovanja Jevrejske vere. Ova faza istorije, prema predanju, počinje sa Jezdrom (Ezraעזרא), a nastavili su je ”ljudi Velike skupštine”, a potom učeni (sofrimסופרים). No za ovaj stav, međutim, postoji malo čvrstih činjenica i neki naučnici sumnjaju u njegovu tačnost. Ono u šta se ne može sumnjati jeste da je u 2. veku pre nove ere ta faza postala očigledna pojavom fariseja (farusimפרושים), čiji su se učitelji, poznati pod nazivom hahamim (mudraci, חכמים), za šta postoje i sačuvani materijalni dokazi.

.


Subscribe / Pratite ovu diskusiju
Notify of
guest
0 Comments / Komentara
Inline Feedbacks
View all comments