Zastave i obeležja

.

Jedna od mojih opsesija još od najranijeg detinjstva jesu zastave sveta i igre boja na njima. Oduvek sam time bio njima opčinjen i snagom koju su simbolizovale i simbolizuju do današnjeg dana. Sama činjenica da ispred desetina ili stotina miliona ljudi stoji jedan simbol koju ujedinjuje njihove težnje, ideje i čitavu prošlost kod mene je budila posebno strahopoštovanje i divljenje. Na tim primerima vidi se najjača snaga primene simbola, kao i snaga koja im može biti pridodata i konkretno materijalizovana kroz veru čitavih nacija. Činjenica da postoji pravac koji se bavi izučavanjem zastava i simbolike na njima – Veksilologija, daje svemu veću posebnost.

National flags are potent patriotic symbols with varied wide-ranging interpretations.

.

Veksilologija je naučno proučavanje zastava. Naziv je oko 1957. godine uveo Vitni Smit iz SAD, najistaknutiji veksilolog na svetu i autor mnogih knjiga i članaka na ovu temu. U početku je smatrana delom heraldike, a neki je smatraju i granom semiotike. Osoba koja proučava zastave je veksilolog, a neko ko ih stvara je veksilograf. Reč veksilologija je sinteza latinske reči vexillum i grčke reči λογος (nauka). Vexillum je bio tip zastave koga su koristile rimske legije tokom klasičnog perioda. Za razliku od današnjih zastava, bio je uspravno postavljen i okačen na koplje. Veksilolozi su aktivni u nekoliko nacionalnih asocijacija pod pokroviteljstvom FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques), a svake druge godine ova asocijacija organizuje Međunarodni kongres veksilologije.

Takođe, pored galerije zastava sveta, nalazi se i galerija pokreta i udruženja, koje se po svojoj simbolici i odnosu boja i oblika znatno razlikuju od državnih obeležja.

.

– ZASTAVE POKRETA –


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Uneta email adresa neće biti javno dostupna. Sva polja su obavezna, sem sajta.