Art Boulevard intervju

/ Kvadrat, krug i trougao /

.

Originalno preneto trenutno neaktivnog sajta bulevarumetnosti.rs

Emanu Šamajim Ve’Arec (עמנו שמים וארץ)

.

Zamislite da ste u omiljenoj talkshow emisiji, kako bi voleli da Vas predstave publici?

Dražen Pekušić, IT inženjer s jedne i umetnik geometrijskih oblika s druge strane. Psihonaut. Uporište pronalazim u egzotici jevrejske misli.

.

Vaša definicija umetnosti i krativnog rada? Šta za Vas sve to predstavlja?

Umetnost je unutrašnji nagon za neprekidnim stvaranjem, odnosno potreba za iskazivanjem misli i osećanja često neverbalnim putem. Otud umetnost mora biti negovana ličnim rastom i razvojem, jer se tim razvojem i negovanjem unutrašnjih tokova na površinu iznose mnoga blaga, koja dalje možemo da oblikujemo i razvijamo.

Nikako se ne sme unazaditi primenom isključivo na egzistenicju, već treba da predstavlja njen uzvišeni princip. Zvezdu vodilju.

.

Nešto više o umetničkoj oblasti i tehnici kojom se bavite?

Svoja dela prvenstveno stvaram pod snažnim uticajem jevrejske misli, kao i njenih graničnih oblasti, a koje svoj konačni format dobijaju mojim karakterističnim geometrijskim uobličavanjem koji za mene predstavlja kompresovanje znanja i njegovog shvatanja na ličnom nivou. Na taj način nema umetnosti kao takve. Nema umetnosti same po sebi, već ona mora da predstavlja konačni stupanj u pokušajima da se, na kakav-takav način, stavi u određene misaone okvire… bili oni iracionalni ili, pak, racinalni.

.

O vašim radovima, inspiraciji iz koje su nastali i gde se mogu videti?

Svaka slika je geometrijski komponovana prateći osnovne principe sakralne geometrije gradeći time osnovnu strukturu podložnu daljem usložnjavanju. Kvadrat, krug i trougao osnovni su elementi iz kojih se tvori sve ostalo, a posmatranjem unutrašnjih planova i odgonetavanjem mehanizama njihovog funkcionisanja. U najstitnijim dokučenim predelima kvatnog sveta, geometrijske forme svojim usložnjavanjem, vibracijom struna, kreiraju ono što mi kasnije zovemo živim i neživim. Trzajima struna tvore jednu od beskonačno mnogo paralelnih realnosti. Samim tim svaka slika za osnovu ima prostu geometrijsku strukturu. Stil slikanja potpada pod kubizam, moderni kubizam, jer u ovom slučaju svet apstrakcije je najbliži ispoljenju kroz formu geometrije oštrih ivica i oblika.

U teoriji i praksi jevrejske misli način indukovanja snova nazivamo šaalat halom (שאלת חלום) i predstavlja osnovu rada i stvaranja kroz unutrašnje buđenje inspiracije i glasova. Tehnika kojom postavljamo pitanje, te potom dobijamo odgovor u određenom obliku. Praksa koja se pominje i u odeljcima Talmuda, koji datiraju iz X veka.

Galeriju, detaljne opise kao i razradu simbolike i priče koja se krije u njihovoj osnovi, možete ovde naći:

.

Poruka za one koji koji bi se bavili istom vrstom umetnosti kao i Vi?

Bavite se svojim umom i nešto/neko će se sigurno materijalizovati pred vama.

.

Vaše viđenje trenutne situacije na umetničkoj sceni u Srbiji?

Kao i većina oblasti u ovoj zemlji, umetnička je isto tako u nekoj vrsti hibernacije, pasivnosti i svođenja na najosnovnije porive i potrebe mase. Doduše, ta trenutna dekadencija i opšta pasivnost predstavljaju svojevrsni poziv na originalnost pojedinca. Čak idealne uslove, kada možete da pokažete svoju različitost i nepripadanje većinskoj kaši. Uostalom mračni periodi i jesi posebno inspirativni, jer ste primorani da se bavite sopstvenim mislima i preispitivanjima.

.

Da li je moguće živeti od umetnosti i kreativnog rada?

To je dobro pitanje i odgovor zavisi od puno nekih parametara koji određuju smer bavljenja umetnošću. Ali ja sam pre svega pobornik filozofije da se od umetnosti i ne treba nužno živeti, jer osam sati dnevno spavamo, osam sati radimo, dok preostalih 7 sati provodimo kao ono što zaista jesmo. U toj poslednjoj trećini dana treba da nastaje umetnost i da se odatle dalje grana. A ukoliko u tom prostoru može da donese i neku zaradu, što da ne. Ali ne sme biti uslov.

.

Kako zainteresovana publika ili potencijalni saradnici mogu da Vas kontaktiraju?

Za sve svakoga ko bi hteo nešto više da sazna o mojim radovima tu je moj sajt arsmagine.com, koji objedinjuje moje primarne stvaralačke aktivnosti – crtanje, pisanje kao i amaterske fotografske radove, te svako ko želi može da ih istraži i uključi se u diskusiju na mnoge teme koje pokrećem.

No, osim slikanja aktivan sam i kao kolumnista u okviru online magazina za umetnost i kulturu – P.U.L.S.E gde se pre svega trudim da svežim i realnim pristupom omogućim drugima da zavire iza zavese i upuste se u neverovatnu vožnju temama koje se tiču našeg svekolikog postojanja.

.

Šta bi ste još naveli kao bitno? (Projekti, izložbe, edukacije, dešavanja…)

Za period aktivnosti na likovnoj sceni Srbije, od 2010. godine, malo više od tri godine, koliko sam aktivan na Beogradskoj umetničkoj sceni, imao sam 33 izložbe, 9 samostalnih i 26 grupne.

Više informacija o tome možete ovde naći.

ODABIR TEMA


Iznesite Vaše mišljenje na predloženu temu

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Uneti email neće biti javno dostupan, niti deljen s trećim licima.